جزوه تاریخ اندیشه های کیفری

جزوه تاریخ اندیشه های کیفری

توضیح کوتاه

جزوه تاریخ اندیشه های کیفری ، کد 0374 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدمه
فصل اول
تفاوت آموزه و آموزه های کیفری
آموزه
آموز ها
عدالت ترمیمی
دو گرایش یا دو مدل در درون عدالت ترمیمی چگونه قابل تفکیک اند؟
نویسندگان دوره باستان یونان و روم چگونه نسبت به مجازات مجرمین نظر داشتند؟
پیامد و بازتاب نظرات نویسندگان دوره باستان
نظر دانشمندان مسیحی در مورد عدالت
از نظر نویسندگان مسیحی اراده در ارتکاب جرم نقش دارد یا نه؟
مبانی نظرات نویسندگان مسیحی
رحمت از دیدگاه مبییون 
نظر مبییون درباره حقوق کیفری
نظرات مبییون چه تاثیراتی بر حقوق موضوعه آن روز داشته است؟
نظر گروسیوس راجع به مسایل کیفری
(دما)حقوقدان فرانسوی راجع به مجازات چه وظایفی را پیشنهاد می کنند؟
نویسندگانفرانسوی سده هیجدهم نسبت به آموزه های کیفری چگونه می اندیشیدند؟
نظرات منتسکیو در مورد حقوق کیفری
فصل دوم 
اندیشه های کلی سزار بکاریا
اصل دوم (اجرائیم از نظر تعداد باید کم باشد) در اندیشه بکاریا چگونه ترسیم می شود؟
انواع جرایم را ازنظر بکاریا
اصل سوم (کیفر شناسی فایده گرا) را که بکاریا مطرح نموده ترسیم نمائید؟
بکاریا چه مجازت هایی را رد می کند؟
از نظر بکاریا قانوگذار در مقام قانونگذار باید از چه اصولی پیروی کند؟
اجرای مجازات در نظر بکاریا
افکار بکاریا تا حدی در حقوق موضوعه تاثیر داشته است؟
اصلاحاتی که در اثر اندیشه های بکاریا در حقوق موضوعه به وجود آمد
فصل سوم 
مکتب های کلاسیک از چه زمان به وجود آمد و علت نام گذاری آن چیست؟
آیا مکاتب کلاسیب باهم وحدت کامل دارند یانه؟ ومکتب عدالت مطلق از چه نوع مکتب است؟
کانت چه نوع حقوقی را پیشنهاد میکند و تفاوت کیفر حقوقی با کیفر ربیعی را در چه می داند؟
سنت بکاریایی
اندیشه فیلانژیری که خود را فناور حقوق تلقی می کند، چیست آن را بیان کنید؟
اندیشه های بنتام
اندیشه های لاردیزابال که دوران جدیدی را نوید می دهد را بیان کنید؟
اندیشه رسی و ارتولان و گیزو
اندیشه هایی در باره آیین داد رسی کیفری را بیان کنید؟
فصل چهارم
بارقه جبر گرایی کیفری از چه زمان آغاز شد؟
فصل پنجم
وفور آموزهای کیفری در دوران معاصر
شباهت های مکاتب معاصر
کتاب های پرنس
نظریات گراماتیکا و آنسل

 


قیمت : 8000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 7760 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تاریخ اندیشه های کیفری

تاریخ اندیشه کیفری

تاریخ اندیشه های کیفری

اندیشه کیفری

اندیشه های کیفری

عدالت ترمیمی

اندیشه های کلی سزار بکاریا

اندیشه های بکاریا

مکتب های کلاسیک

سنت بکاریایی

اندیشه های بنتام

اندیشه های لاردیزابال

اندیشه رسی

اندیشه ارتولان

اندیشه گیزو

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :8000 تومان

با 3 % تخفیف :7760 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 24
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 86
حجم 1/2 مگابایت
دسته جزوه