مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی

 مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی

توضیح کوتاه

مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی در244 صفحه که 830 تست از بهترین سوالات روانشناسی که به صورت یکجا گرداوری شده است.

توضیح کامل

مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی  :


مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی در244 صفحه که 830 تست از بهترین سوالات روانشناسی که به صورت  یکجا گرداوری شده است.
قسمتی از مجموعه تست :


مجموعه تست
سومین مبنای اولین نظام روانکاوی که اساسرواندرمانی است، کدام است؟
1) فراخورد 2) انتقال و مقاومت 3) تعیینگری 4) ناخودآگاهی پویا


-2 در دیدگاه روانتحلیلی فروید، مرحلهای که در آن کودک از حالت خودشیفتگی به سمت تعاملاتاجتماعی بیشتر حرکت میکند، کدام است؟
1) دهانی 2) تناسلی 3) احلیلی 4) نهفتگی


-3 از دیدگاه روانکاوی، اضطراب سبب چه واکنشی میشود؟
1) سرکوبی 2) واکنش وارونه 3) بازگشت 4) وابستگی


-4 از دیدگاه فروید، گاهی مراجع حالات روانی خود را متوجه مشاور میکند، این وضعیت را اصطلاحاً چهمینامند؟
1) تصعید 2) انتقال 3) ایمنیسازی 4) مقاومت مستقیم


-5 از دیدگاه نظریه روانشناسی فردی آدلر، کدام مورد زیر درباره فرمول نوروز درست است؟
1) تجربه + خواستهای زندگی + قدرتطلبی 2) محیط + خودآرمانی + تجربه + فرد
3) وراثت + محیط + فرد + خواستهای زندگی 4) فرد + تجربه + محیط + خواستهای زندگی


-6 ماهیت انسان از نظر آدلر، چیست؟
1) اجتماعی، خلاقه و غیرمسئول 2) غایتنگر و به وجودآورنده خویشتن
3) کلنگر، غیرخلاق و در حال شدن 4) با زمینه ارثی و تحتتأثیر عوامل صرفاً فیزیولوژیکی


-7 در نظریه روانکاویشناسی فردی آدلر، کدام مفهوم در بروز استعدادها و رفتارهای کارآمد مراجع تأثیر بسزایی دارد؟
1) سبک زندگی 2) احساس حقارت 3) والدین 4) علاقه اجتماعی


-8 اکثر نظریه های مشاوره و رواندمانی در کدام دو عامل مشترک هستند؟
1) شمول و دلالت 2) تجربه و کاربرد 3) واقعیت و عقیده 4) صراحت و دقت

9- به اعتقاد کارل راجرز، بازخورد و پذیرشی را که مراجع از سوی دیگران دریافت میکند، کدامین ویژگی اورا شکل میبخشد؟
1) تقابل 2) مفهوم خود 3) علاقه ی اجتماعی 4) توجه مثبت


-10 مهمترین اعتقاد و باور در کارآمدی نظریه مراجع- محوری راجرز، کدام است؟
1) اعتماد 2) برقراری رابطه حسنه 3) استفاده از فنون درست 4) فلسفه و نگرش مشاور


-11 در نظریه گشتالت درمانی، شخصیت حاکم و سلطهجو با کدام بخش از ساخت شخصیت در نظریهروانکاوی هماهنگ است؟
1) فراخود 2) ناهوشیار 3) خود 4) ناخودآگاه

پاسخنامه

و...


قیمت : 30000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 29100 تومان


کلمات کلیدی


نمونه سوالات روانشناسی

نموه آزمون روانشناسی

نمونه سوالات دروس روانشناسی

مجموعه تست رشته روانشناسی

مجموعه تست روانشناسی

دانلود سوال تستی روانشناسی

دانلود جزوه مجموعه تست

سوالات روانشناسی

آزمون روانشناسی

روانشناسی

روان شناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

با 3 % تخفیف :29100 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 244
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 50
حجم 3/1 مگابایت
دسته جزوه