جزوه روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی

جزوه روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی

توضیح کوتاه

جزوه روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی با فرمت پی دی اف در 208 صفحه آماده شده است که جزوه آمادگی آزمون رشته روانشاسی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی .

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : کلیات

فصل دوم : روش های علمی

فصل سوم : تاریخچه فردی

فصل چهارم : تست های روانشناسی

فصل پنجم : مصاحبه کلینیکی

فصل ششم : روان درمانی(سایکوتراپی)

فصل هفتم : رفتاردرمانی

فصل هشتم: شناخت درمانی و درمان های شناختیرفتاری

فصل نهم : نظریه و روش پدیدارشناختی

فصل دهم : کاربرد و پویایی گروه درمانی

فصل یازدهم : خانواده درمانی

فصل دوازدهم : تست های طبقه بندی شده

مجموعه تست

پاسخنامه

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : کلیات 
روانشناسی بالینی در گذشته و حال 

از عمر روانشناسی بالینی به عنوان یک رشته ی تخصصی و مستقل، بیش از یکصد سال مـی گـذرد. تـاریخ آن بـا تکامـل روانشناسی مرضی آمیخته است و گذشته آن به زمان انسان اولیه می رسد. 
 روشهای مطالعه بیمار یهای روانی موقعی نضج گرفت که مسئله بیماری روانی، از خرافات و عقاید ماوراءالطبیعه مجزا شد. 
روا نشناسی مرضی 
بشر اولیه، امراض روانی را پدیدهای ماوراءالطبیعه می دانست. رو شهای درمـان ایـن گونـه بیمـاران کـه تصـور مـی شـد دچار«جن زدگی» و ارواح خبیثه شده باشند، عبارت بود از سوراخ کردن جمجمه به منظـور آزاد کـردن روح پلیـد، و بـه زنجیربستن، تنبیه جسمی، سوزاندن و انواع شکنجه های دیگر در قرون ششم و هفتم قبل از میلاد، فیلسوفانی از قبیل طالس، اناکسیمنز، هراکلیتوس، اناکسـاگوراس و دمـاکریتوس درمورد چگونگی طبیعت بشر و جهان، فرضیاتی عرضه کردند. کمی بعد از آن، بقراط( 460 تا 370 قبل از میلاد) در زمینـه علم پزشکی تئوری هایی ارائه داد که بسیار نو و پیشرفته بود و بعدها اساس این علم قرار گرفت. بـه نظـر او مرکـز تمـام فعالیت های بشر مغز است و هرگونه اختلالاتی در آن، سبب بروز امراض روانـی مـی شـود. او عقایـد خرافـی، معجـزات و مسائل ماوراءالطبیعه را از بیماری مجزا ساخت و حمام، رژیم غذایی، گرفتن خون و موسیقی را علاج بیماریهـای روانـی دانست. آنچه در نظریات بقراط حایز اهمیت می باشد این است که او بیماری را نه تنها از جنبه آنـاتومی، بلکـه از لحـاظ عوامل شیمیایی و عاطفی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
پیدایش روانشناسی بالینی 

در سال 1838 اسکیرول برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی هوشی را مطرح سـاخت. پـیش از ایـن زمـان،همه به این گونه افراد به چشم دیوانه می نگریستند. در آن زمان، تمایز بین این دو، که یکـی از دسـت رفـتن گنجـایش هوشی به سبب ابتلا به بیماری روانی و دیگری عدم پیشرفت و تکامل گنجایش های اولیه است، اهمیت بسـزایی داشـت؛
چراکه کشف این موضوع، درمان افراد عقب مانده را از اشخاص مبتلا به پسیکوز جدا کرد. 
اسکیرول متوجه شد که عقب ماندگی عقلی، درجات مختلفی دارد؛ البته خود او آنها را فقـط بـه دو دسـته تقسـیم کـرد. 
اسکیرول تکلم را بهترین معیار برای تشخیص این گونه افراد دانست.
روانشناسی بالینی جدید

 در روانشناسی جدید، تأثیر دو عامل را می توان از آغاز نهضت اندازه گیری روانی مشاهده کرد. یکی از این عوامـل، ایجـادگروه های حرفه ای و مؤسسات و کلینیک های روانشناسی، و عامل دیگر، تکامل تدریجی وسایل کلینیکی بود. بدون وجود این دو عامل، پیشرفت قابل ملاحظ هی امروز امکان پذیر نبود. 
آزمون هوش 
آغاز اندازه گیری دقیق و علمی هوش به وسیله آزمون، از زمان بینه شروع شد. آلفرد بینه اولین آزمون هـوش را در سـال 1905 با کمک همکارش سیمون منتشر کرد. تجدید چاپ آن در سال 1908 صورت گرفـت کـه البتـه کامـل تـر بـود

و...
 


قیمت : 30000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 29100 تومان


کلمات کلیدی


روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی

روانشناسی بالینی روانشناسی

روانشناسی بالینی علوم تربیتی

جزوه روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی

دانلود روانشناسی بالینی مجموعه روانشناسی

دانلود جزوه روانشناسی بالینی

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

با 3 % تخفیف :29100 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 208
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 59
حجم 5/4 مگابایت
دسته جزوه