جزوه برنامه ریزی حمل و نقل شهری

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل شهری

توضیح کوتاه

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، کد 0371 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : زمینه مهندسی ترابری
مقدمه
تعاریف و مفاهیم
تعریف بعضی از اصطلاحات متداول در حمل و نقل
برنامه ریزی حمل و نقل و ابعاد مختلف آن
تکامل برنامه ریزی حمل و نقل
فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل شهری
سازمان
اهداف و مقاصد
مساله ها
بررسی وضع موجود
تحلیل و پرداخت مدل
پیش بینی های اقتصادی – اجتماعی و تطبیق آن به نواحی ترافیکی
تهیه طرح ها مختلف شبکه آینده
پیش بینی سفرهای آینده
ارزیابی و انتخاب برنامه
برنامه ریزی پیوسته
فصل دوم : جمع آوری داده ها
مقدمه
انواع داده ها و اطلاعات مورد نیاز در مطالعات حمل و نقل
مشخصات شبکه
مشخصات جا به جایی
شمارش حجم
مبدا / مقصد
داده ها و اطلاعات اداری و ثبتی
مفاهیم همفزون و ناهمفزون
فصل سوم : نمونه گیری
مقدمه
تعریف جامعه
اصول اساسی نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری منظم
نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری تصادفی خوشه ای
نمونه گیری دسترس
نمونه گیری هدف دار
اندازه نمونه
فصل چهارم : ناحیه بندی
مقدمه
ویژگی های عمومی ناحیه بندی در حمل و نقل
ویژگی های نواحی حمل و نقل
فصل پنجم : آمارگیری مبدا / مقصد و شمارش حجم
مقدمه
موارد کاربرد اطلاعات مبدا و مقصد
روش های انجام مطالعات مبدا و مقصد
مصاحبه در کنار راه 
کارت پستی
پلاک وسیله نقلیه
چراغ های روشن
مصاحبه در خانه
تمدید گواهینامه
تلفن
روش های عکسبرداری
روش دانش آموزان پسر سوم راهنمایی
اطلاعات فرد
مشخصات خانوار
مشخصات سفرها
نوع مطالعه بر حسب اندازه شهر
کنترل دقت مطالعات مبدا و مقصد
استفاده از خط برش
استفاده از خط محدوده
مطالعات تکمیلی مبدا/مقصد
فصل ششم : برآورد تقاضای سفر برای برنامه ریزی شهری
نیاز به تعیین تقاضای سفر : موجود و آینده
محدوده تجزیه و تحلیل و سطوح برنامه ریزی 
مشخصات سفر
تغییرات مکانی و زمانی
دسته بندی سفر بر اساس اهداف سفر و اجزا بازار
واحد های اندازه گیری تقاضای سفر
اندازه گیری سفرهای موجود
چهارچوب زمان برای آمارگیری سفر
اندازه گیری سفرهای موجود
چهارچوب زمان برای آمارگیری سفر
تحقیقات مبدا مقصد
حجم ترافیک و شمارش های مسافران
پیش بینی تقاضای آینده
پیش بینی پاسخ به تغییرات خدمات رسانی با استفاده از ضریب کشسانی
آمارگیری رجحان بیان شده و آزمون های مفهوم برای پیش بینی
پیش بینی سفر آتی در قطعات راه و یا خطوط حمل و نقل همگانی
تخمین ستقیم حجم ترافیک با استفاده از تحلیل روندی
فرآیند گام به گام/متوالی
فصل هفتم : ایجاد سفر
مدل علی برای سفرهای مسافری داخلی : مدل های مهفزون و نا همفزون
ایجاد سفر خانوار
تعاریف تولید ،جذب و هدف سفر
طبقه بندی متقاطع یا ندل های گروهی برای تولید سفرهای خانوار
مدل های رگرسیون
موازنه تولیدها و جذب ها
تردد وسایل نقلیه تجاری در نواحی شهری
متغییر های پیش بینی مورد استفاده در مدل های ایجاد سفر
فصل هشتم : رگرسیون خطی چندگانه
مقدمه
متغیرها و خطا
فرضیات
روش های پرداخت
ارزیابی مدل
قابلیت برآورد برای آینده
همبستگی
بررسی ضرایب متغییر های مستقل و مقدار ثابت
فصل نهم : توزیع سفر
مقدمه
روش های ضریب رشد
روش ضریب رشد یکنواخت
روش ضریب رشد متوسط
روش ضریب رشد دیترویت
روش فراتر
مقایسه روش های رشد
مدل جاذبه
پرداخت مدل جاذبه
توضیحاتی در مورد جاذبه
فصل دهم : تفکیک وسیله
مقدمه
عوامل تاثیر گذار بر انتخاب طریقه
انواع مدل های تفکیک وسیله
ساخت یک مدل تفکیک وسیله
فصل یازدهم : تخصیص سفر
مقدمه
انواع اطلاعات الگوریتم همه یا هیچ
فصل دوازدهم : یک مثال کامل از روش 4 مرحله ای
مقدمه
ایجاد سفر
توزیع سفر
تفکیک وسیله 
تخصیص مسیر
مراجع

 


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


جزوه برنامه ریزی حمل و نقل شهری

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

برنامه ریزی حمل و نقل

حمل و نقل

حمل و نقل شهری

مهندسی ترابری

نمونه گیری حمل و نقل

ناحیه بندی حمل و نقل

تقاضای سفر برای برنامه ریزی شهری

ایجاد سفر

سفر

رگرسیون خطی چندگانه

توزیع سفر

تفکیک وسیله

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 136
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 109
حجم 7/1 مگابایت
دسته جزوه