جزوه سرانه کاربری های شهری

جزوه سرانه کاربری های شهری

توضیح کوتاه

جزوه سرانه کاربری های شهری ،0367 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدمه
تعریق جدول تقسیمات کالبد یک شهر
جدول تقسیمات کالبدی
دامنه نوسان خانوار
شعاع دسترسی
عنصر شاخص
عناصر مرکزی
جدول تقسیمات کالبدی
واحد مسکونی
کوچه یا گروه مسکونی
کوی یا واحد همسایگی
محله
برزن
ناحیه
منطقه
راه و دسترسی
مقدمه
راه محلی
تعریف 
عملکرد
نقش جابه جایی
نقش دسترسی
نقشاجتماعی
ضوابط اجزاء راه های محلی(در مقیاس واحد همسایگی و محله)
سرعت طرح
ظرفیت و تعدا خطوط
شیب های عرضی
عرض خط
حاشیه
وسایل کنترل ترافیک
راه های محلی
سواره دورن محله ای
سواره دور محله ای
راه شریانی درجه 2
تعریف 
عملکرد
نقش جابه جایی و دسترسی
نقش اجتماعی
ضوابط اجزاء راه های شریانی درجه 2(در مقیاس برزن و ناحیه)
سرعت طرح
تعداد خط ها
شیب های عرضی
عرض خط
میانه
حاشیه
تاسیسات پیاده
دوچرخه رو
راه شریانی درجه 1
تعریف 
آزاد راه
بزرگ راه
راه عبوری
عملکرد
نقش جا به جایی
نقش دسترسی
نقش اجتماعی
ظوابط اجزاء راه های شریانی درجه 1
سرعت طرح
تعداد خطوط
عرض خط های اصلی
عرض خط های کمکی
شانه
میانه
منابع مورد استفاده

 


قیمت : 10000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه سرانه کاربری های شهری

سرانه کاربری های شهری

سرانه کاربری

کاربری شهری

کاربری های شهری

سرانه کاربری های شهر

سرانه کاربری شهر

تقسیمات کالبدی

ضوابط اجزاء راه های محلی

ضوابط اجزاء راه های شریانی درجه 2

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :10000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 71
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 57
حجم 4/6 مگابایت
دسته جزوه