جزوه مختصر جرم شناسی

جزوه مختصر جرم شناسی

توضیح کوتاه

جزوه جرم شناسی ،کد 0357 با فرمت PDF ویژه کارشناسی ارشد

توضیح کامل

فهرست مطالب :


جرم شناسی و واکنش های اجتماعی

خصوصیات جرم شناسی های واکنش اجتماعی

مسیرهای مطالعاتی واکنش اجتماعی

آورده های جرم شناسی واکنش اجتماعی

انحراف اولیه و انحراف ثانویه

مارکسیسم

نظریه برچسب زنی(تعامل گرایی)

جنبه های گروهی کسب هویت بزهکاری

رادیکالیسم

پیشنهادهای جرم شناسی رادیکال

انتقادات وارد بر جرم شناسی رادیکال

جرم شناسی سازمانی یا تشکیلاتی

متهم و مجرم

نقش پلیس

نقش دادسرا

نقش قضات

نقش متهم و مجرم

ایرادات وارد بر جرم شناسی واکنش اجتماعی

ایرادات نوع اول

ایرادات نوع دوم

جهت گیری امروزین حقوق کیفری

پیشگری

اهمیت بحث پیشگیری

تعریف پیشگیری

تعریف عام

تعریف خاص

عناصر پیشگیری

انواع اصلی پیشگیری

پیشگیری وضعیت مدار

پیشگیری فرد مدار

هدف پیشگیری فرد مدار

شباهت پیشگیری رشد مدار و پیشگیری اجتماعی

تفاوت پیشگیری فردمدار و پیشگیری وضعیت مدار

پیشگیری اولیه

پیشگیری ثانویه

سنجش کارنامه پیشگیری

پیشگیری وضعی

فرض اصلی

تعریف پیشگیری وضعی

خصوصیات پیشگیری وضعی

اشکال پیشگیری وضعی

رابطه پیشگیری وضعی و مجازات

ارکان پیشگیری وضعی

معایب پیشگیری وضعی

پیشگیری اجتماعی

تعریف و تبیین پیشگیری اجتماعی

انواع پیشگیری اجتماعی

تشکیل گروه های مباحثاتی

پیشگیری رشد مدار

مفهوم پیشگیری

مفهوم مصیق پیشگیری

فرضیه پیشگیری

اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه

تفکیک پیشگیری از نظام کیفری

انواع پیشگیری براساس معیارهای مختلف

معیار دامنه اقدامات

معیار موضوع

معیار پزشکی

معیار سوژه

فایده و امکان پیشگیری

فایده پیشگیری

عدالت ترمیمی

مقدمه

بحث تاریخی

ویژگی جامعه شناختی

ویژگی حقوقی

جرم شناسی انتقادی

فمنیست ها

عدالت ترمیمی

دیدگاه های مختلف  در زمینه ی عدالت ترمیمی

دیدگاه پیشنه خواهان و مکتب دفاع اجتماعی

نهاد احکام تعویضی

مراحل عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی جامعه مدار

تعاریف عدالت ترمیمی

تعریف جان هلی

فوائد و رسالت ها عدالت ترمیمی

برنامه ها (جلوه ها)ی عدالت ترمیمی

برنامه های میانجیگری بزه دیده بزهکار

میانجیگری کیفری جامعوی

میانجیگری کیفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی

میانجیگری کیفری قضایی پلیس یا میانجیگری کیفری درون سیستمی

کنفرانس یا هم اندیشی

هیات بزده دیده بزهکار

ایرادات وارد بر عدالت ترمیمی

ایرادت حقوقی

سه ایراد عدالت ترمیمی

عدم تفکیک بین بزهکاران

بزه دیدشناسی

کلیات

مفهوم قربانی شدن

طبقه بندی قربانی واقع شدن

بررسی واژه

نقش تصور حقوقی بزه دیده

بزه دیده خاص

جایگاه بزه دیده شناسی در جرم شناسی

اهمیت مطالعه بزه دیده در جرم شناسی

مراحل تحولات بزه دیده شناسی

شاخه فلسفی و اخلاقی

شاخه حقوقی و جرم شناسی

بزهکار-بزه دیده

بزه دیده نهان

رابطه ی خاص بزهکار-بزه دیده

وضعیت تحقیقات در قلمرو بزه دیده شناسی

انواع بزه دیده

تحولات بزه دیده شناسی

پیامد این تحول

نتیجه بزه دیده شناسی

جنبش حمایت از بزه دیده در سطح سازمان ملل متحد


قیمت : 14000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 13580 تومان


کلمات کلیدی


مختصر جزوه جرم شناسی

جزوه خلاصه جرم شناسی

جرم شناسی

خصوصیات جرم شناسی های

مارکسیسم

متهم و مجرم

نقش پلیس

نقش متهم و مجرم

حقوق کیفری

فرضیه پیشگیری

عدالت ترمیمی

جرم شناسی انتقادی

فمنیست ها

تعریف جان هلی

بزده دیده

بزهکار

بزه دیده شناسی

دیده شناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14000 تومان

با 3 % تخفیف :13580 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 132
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 184
حجم 8/7 مگابایت
دسته جزوه