جزوه سیستم های صف رشته مدیریت صنعتی

جزوه سیستم های صف رشته مدیریت صنعتی

توضیح کوتاه

جزوه سیستم های صف رشته مدیریت صنعتی ، کد 0341 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مروری بر تئوری احتمالات

فضای احتمالی

احتمال شرطی

قضیه بیز

چگالی توام

متغیر تصادفی

امید ریاضی

توزیع های مهم

توزیع های حاشیه ای

کاربرد امید ریاضی شرطی

متغیر تصادفی یک نواخت

متغییر تصادفی نمایی

متغییر تصادفی پوآسون

توزیع هندسی

توزیع پوآسون

توزیع ارلانگ

خواص توزیع نمایی

فرآیند های شمارشی

خواص فرآیند پوآسون

فصل دوم : زنجیره های مارکف

فرآیندهای تصادفی

فضای حالت

ماتریس احتمال انتقال تک گامی

ماتریس احتمال انتقال N گامی

طبقه بندی حالات یک زنجیره مارکف

تعیین دوره تناوب

برگشت پذیری (مثبت و پوچ)

احتمالات حدی

وعیت های برگشت پذیر مثبت و غیر پریودیک

فصل سوم : سیستم های صف

معیار های ارزیابی یک سیستم صف

عوامل موثر بر سیستم صف

عوامل موثر بر سیستم صف

زنجیره مارکف با زمان پیوسته

ماتریس آهنگ نرخ انتقال

قضیه چپمن کولموگروف

احتمال حدی در زنجیره های مارکف با زمان پیوسته

تبدیل زنجیره های مارکف با زمان پیوسته به زنجیره های مارکف گسسته

روابط لیتل در حالات گذار و پایدار

حالت گذرا و حالت پایدار در سیستم های صف

مدل های نمایی صف

فرضیات مربوط به فرآیند تولد و مرگ

مدل M/M/1

مدل M/M/1/K

مدل M/M/C

مدل M/M/C/K

مدل M/M/C/C

مدل M/M/

مدل M/M/C//M

مدل M/M/C/K/M

مدل های صف با مشتریان بی حوصل

مدل ورود گروهی

مدل با خدمت گروهی

مدل M/M/C بدون انقطاع

فصل چهارم : شبکه ها


قیمت : 22000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه سیستم های صف رشته مدیریت صنعتی

جزوه سیستم های صف

سیستم های صف

سیستم های صف رشته مدیریت

تئوری احتمالات

قضیه بیز

چگالی توام

پوآسون

توزیع ارلانگ

زنجیره های مارکف

فرآیندهای تصادفی

احتمالات حدی

قضیه چپمن کولموگروف

مدل های نمایی صف

شبکه سیستم های صف

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 177
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 104
حجم 22/7 مگابایت
دسته جزوه