جزوه مبانی طراحی مکانیزم ها

جزوه مبانی طراحی مکانیزم ها

توضیح کوتاه

جزوه مبانی طراحی مکانیزم ها ، کد 0340 با فرمت PDF ،این جزوه به صورت دست نویس و تایپی می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


پیشگفتار

فهرست علائم

فصل اول : مقدمه و تعاریف

مقدمه

تعاریف

مسائل فصل اول

فصل دوم : سنتز نوع

مقدمه

مکانیزم مولد مسیر

مکانیزم جلوبرنده فیلم دوربین

مکانیزم دوئل

زنجیره های کمکی

نقش تجربه در سنتز مکانیزم ها

مسائل فصل دوم

فصل سوم : سنتز ابعادی مکانیزم ها کلیات

خطای ساختاری نقاط دقت

تعیین فاصله نقاط دقت به روش چبیثف

روش ترسیمی و روش تحلیلی

مسائل فصل سوم

فصل چهارم : سنتز ابعادی مکانیزم ها با سه نقطه دقت به روش ترسیمی

مکانیزم های چهار میله ای

جابه جایی یک میله در صفحه

چهار میله ای جابه جا کننده میله در صفحه

قضیه زاویه دید قطب دوران نسبت به میله ثابت و واسط

مکانیزم چهار میله ای با یک ورودی و خروجی معین

مکانیزم چهار میله با دو ورودی و خروجی معین

مکانیزم چهار میله ای مولد تابع

کنترل خطا ی ساختاری

مکانیزم لنگ اغزنده

مکانیزم لنگ لغزنده جابه جا کننده میله در صفحه

قضیه : زاویه دید قطب دوران نسبت به میله ثابت فرضی و واسط

تلفیق یک حرکت دورانی و یک حرکت انتقالی محض

مکانیزم لغزنده با یک ورودی و خروجی معین

مکانیزم لغزنده با دو ورودی و خروجی معین

مکانیزم تولید کننده مسیر مستقیم

مسائل فصل چهارم

فصل پنجم : سنتز ابعادی مکانیزم ها با چهار نقطه دقت به روش ترسیمی

مقدمه

قضیه : اندازه زوایای مثلث قطب

قضیه : ارتباط نقطه مرکز و نقطه کاردینالی

قضیه : زوایه دید نقطه مرکز نسبت به اضلاع چهارضلعی قطب مخالف

بدست آوردن نقاط مرکز

بدست آوردن نقاط دایره

بدست آوردن نقطه دایره نظیر یک نقطه مرکز و بالعکس

مکانیزم چهار میله ای تغییر دهنده وضعیت صفحه

مکانیزم چهار میله ای با سه ورودی و خروجی معین

مکانیزم چهار میله ای مولد تابع

مقایسه خطای ساختاری دو و سه نقطه دقت

مکانیزم لنگ لغزنده

مسائل فصل پنجم

فصل ششم : سنتز ابعادی مکانیزم ها به روش جبری

مقدمه

مکانیزم چهار میله ای با سه نقطه دقت

مکانیزم لنگ لغزنده با سه نقطه دقت

تعمیم روش سنتز با استفاده از معادلات خطی

مکانیزم لنگ لغزنده با چهار نقطه دقت

چهار میله ای مولد تابع با پنج نقطه دقت

چهار میله ای مولد تابع  با پنج نقطه دقت همراه با بهینه کردن تابع خطای واقعی

مسائل فصل ششم

فصل هفتم : استفاده از اعداد موهومی در سنتز مکانیزم ها

مقدمه

مکانیزم های چهار میله ای با سه نقطه دقت

مکانیزم مولد حرکت

مکانیزم مولد مسیر

مکانیزم مولد تابع

مکانیزم چهار میله ای برای سرعت و شتاب

چهار میله ای مولد مسیر با حرکت از پیش تعیین شده با پنج نقطه دقت

مسائل فصل هفتم

منابع

پیوست الف : منحنی های واسط

پیوست ب : مکانیزم های هم اصل

پیوست ج : مزیت مکانیکی معیار ارزیابی کیفیت مکانیزم

پیوست د : قانون گراشف

پیوست ه :چند مثال کاربردی


قیمت : 27000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مبانی طراحی مکانیزم ها

مبانی طراحی مکانیزم ها

جزوه طراحی مکانیزم ها

طراحی مکانیزم ها

مکانیزم

سنتز نوع

سنتز ابعادی مکانیزم ها

سنتز ابعادی مکانیزم ها

منحنی های واسط

مکانیزم های هم اصل

مزیت مکانیکی

معیار ارزیابی کیفیت مکانیزم

قانون گراشف

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :27000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 352
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 199
حجم 28/4 مگابایت
دسته جزوه