جزوه تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

جزوه تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

توضیح کوتاه

جزوه تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها ، کد 0337 با فرمت PDF

توضیح کامل

معرفی بخش ها :


بخش اول : انواع سیگنال ها (پیوسته گسسته-دیجیتال-روج-فرد و...)و بررسی آن های در حوزه زمان تغییر مثبت (شیفت تقارن- معکوس- فشردگی-گستردگی)- بررسی سیگنال های پریودیک پیوسته و گسسته

بخش دوم : محاسبه انرژی و توان سیگنال های پیوسته و گسسته چگونگی اتصال سیستم ها- خواص سیستم ها(حافظه دار- علی پایدار- معکوس پذیر-خطیمستقل از زمان) و آشنایی با سیستم های LTI

بخش سوم و چهارم : آنالیز سیستم های LTI در حوزه زمان پیوسته و گسسته و آشنایی با عملیات CONVOLUTION در اینگونه سیستم ها خواص CONVOLUTION- ویژگی های توابع و ضربه دوبلت و... در کانولوشن

بخش پنجم : بررسی خواص سیستم های LTI از روی پاسخ ضربه سیستم و توصیف سیستم های LTI توسط معادلات دیفرانسیل (حوزه زمان پیوسته) و معادلات دیفرنس(حوزه گسسته) و پیاده سازی آن ها ،فیلترهای FIRو ههق-KLHDA FG,;D

بخش ششم : محاسبه ضرائب سری فوریه سیگنال های پیوسته پریودیک شامل آنالیز سیستم های LTI پیوسته در حوزه فرکانس آشنایی با مجوعه های متعامد پریودیک و تبدیل فوریه سیگنال های پریودیک

بخش هفتم : شرایط وجود بسط سری فوریه سیگنال های پیوسته پریودیک خواص سری فوریه سیگنال هی پیوسته پریودیک رابطه بین سری فوریه سیگنال های پریودیک و تبدیل فوریه سیگنال هی غیر پریودیک- تبدیل فوریه برای سیگنال های غیر پریودیک- شرایط وجود تبدیل فوریه

بخش هشتم : آشنایی با انواع فیلترهای پیوسته- خواص تبدیل فوریه تبدیل فوریه برای سیگنال های پریودیک

بخش نهم : خاصیت همزادی(دوگانی)پاسخ فرکانسی سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرانسیل

بخش دهم : بیان تبدیل لاپلاس برای سیگنال های پیوسته-خواص ناحیه همگرائی در تبدیل لاپلاس رابطه بین تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس

بخش یازدهم : خواص تبدیل لاپلاس بررسی ناحیه همگرائی سیستم های LTI علی و پایدار پیوسته توسط تبدیل لاپلاس تابع انتقال سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرانسیل عککس تبدیل لاپلاس تبدیل لاپلاس یک طرفه و خواص آن ها

بخش دوازدهم : محاسبه ضرائب سری فوریه سیگنال های گسسته پریودیک شامل آنالیز سیستم های LTI گسسته در حوزه فرکانس آشنایی با مجموعه های متعامد گسسته ضرائب سری فوریه سیگنال های پریودیک

بخش سیزدهم : شایط وجود بسط سری فوریه سیگنال های گسسته پریودیک- خواص سری فوریه سیگنال های گسسته پریودیک محاسبه تبدیل فوریه سیگنال گسسته غیر پریودیک شرایط وجود تبدیل فوریه آشنایی با انواع فیلترهای گسسته

بخش چهاردهم : خواص تبدیل فوریه محاسبه تبدیل فوریه سیگنال گسسته پریودیک خاصیت همزادی (دوگانی)

بخش پانزدهم : پاسخ فرکانسی سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرنس بیان تبدیل Z  برای سیگنال های گسسه شرایط وجود تبدیل Z  - بیان ناحیه همگرائی و خواص آن ها

بخش شانزدهم : عکس تبدیل Z  - خواص تبدیل Z  - بررسی ناحیه همگرائی سیستم هایی LTI علی و پایدار گسسته توسط تبدیل Z  - تابع انتقال سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرنس تبدیل Z  یکطرفه

 

سرفصل ها:

  1. سیگنال ها و سیستم ها
  2. تجزیه و تحلیل سیستم های خطی و پیوسته در زمان
  3. تجزیه و تحلیل سیستم های خطی گسسته در زمان
  4. نمایش سری فوریه پیوسته در زمان
  5. نمایش سری فوریه گسسته در زمان
  6. تبدیل فوریه پوسته در زمان
  7. تبدیل فوریه گسسته در زمان
  8. تبدیل لاپلاس (پیوسته)
  9. تبدیل Z   (گسسته)
  10. نمونه برداری


قیمت : 23000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 22310 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال ها و سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم های خطی

تجزیه و تحلیل سیستم های خطی گسسته در زمان

نمایش سری فوریه پیوسته در زمان

گسسته در زمان

تبدیل فوریه پوسته در زمان

تبدیل فوریه گسسته در زمان

تبدیل لاپلاس

تبدیل Z

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

با 3 % تخفیف :22310 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 234
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 103
حجم 21/5 مگابایت
دسته جزوه