جزوه سازمان های پولی مالی بین المللی

جزوه سازمان های پولی مالی بین المللی

توضیح کوتاه

جزوهسازمان های پولی مالی بین المللی ، کد 0336 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


سازمان های پولی ، مالی و اقتصادی بین المللی

صندوق بین المللی

پیدایش صندوق بین المللی پول

اساسنامه صندوق

اهداف صندوق بین المللی پول

وظایف صندق

ارکان و ساختار تشکیلاتی صندوق بین المللی پول

سایر ارکان صندوق بین المللی پول

عضویت در صندوق بین المللی پول

سهمیه ها

افزایشسرمایه و نحوه تامین منابع مالی

اندازه ترکیب و منابع

شرایط کلی وام ها و اعتبارات صندوق

اعطای وام به کشورهای در حال رشد

سیاستهای صندوق در اعطای وام

انتقادات وارد برصندوق

نتیجه گیری

گروه بانک جهانی

سابقه بانک جهانی

دامنه فعالیت های بانک جهانی

تحول بانک جهانی

اهداف بانک

عضویت در بانک

موسسین بانک جهانی

سرمایه بانک

حق رای هر کشور

ارکان و ساختار تشکیلاتی بانک جهانی

هیات رئیسه

هیات اجرایی

رئیس بانک

دبیرخانه هیات اجرایی

شورای مشورتی

مودار سازمانی بانک جهانی

محل بانک  جهانی

اساسنامه بانک جهانی در خصوص اعطای وام و ضمانت

ارتباط بین اعضا و بانک

شرایط ضمانت وام و یا پرداخت وام توسط بانک

اهداف بانک جهانی در اعطای وام ها

موسسات وابسته به بانک جهانی

شرایط اعطای تهسیلات

همکاری ایران و بانک بین المللی ترمیم و توسعه

مراحل اجرای استفاده اعتبای بانک در ایران

موسسه مالی بین المللی IFC

تهسیلات اعطایی

عضویت ایران در IFC

موسسه توسعه بین المللی IDA

اعضای موسسه توسعه بین المللی

سازمان تضمین چند جانبه سرمایه گذاری (میگا)

ایران میگا

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

عضویت در مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

رابطه ایران با مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

نهادهای اقتصادی بین المللی به مثابه حامیان منافع ثروتمندان

بانک تسویه بین الملل

معرفی سازمان

تاریخچه بانک

ویژگی های کارکردی BIS

عمده ترین وظایف BIS

محل تشکیل و فعالیت های بانک تسویه بین الملل

نحوه تشکیل بانک تسویه بین الملل

نام کمیته های مرتبط با BIS

بانک توسعه آسیا

ماموریت های بانک توسعه آسیا

طرق تامین های مالی در بانک های توسعه چند جانبه

اعضا بانک توسعه آسیا

ساختار تشکیلاتی بانک توسعه آسیا

نحوه عضویت در بانک توسعه آسیا

سرمایه بانک توسعه آسیا

وظایف اصلی بانک توسعه آسیا

منابع و تسهیلات بانک توسعه آسیا

وام های اعطایی این بانک

عضویت ایران در بانک توسعه آسیا

بانک توسعه اسلامی

ساختار تشکیلاتی بانک

اهداف بانک توسعه اسلامی

وظایف بانک توسعه اسلامی

گروه موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی

بنیاد جهانی وقف

برنامه تامین مالی صادرات

روش های تجهیز و تخصیص منابع بانک

جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه اسلامی

اوپک

تاریخچه اوپک

اعضای اوپک

عوامل ک.ثر در پیدایش سازمان اوپک

اهداف سازمان اوپک

ارکان اوپک

عملکرد اوپک

روابط اوپک با سایر نهاد ها

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

اهداف

ساختار

کمیته ها

جلسات

موضوعات کاری و فعالیت ها

شیوه کاری

اتحادیه اورپا

تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از شکل گیری تا به امروز

شرایط عضویت در اتحادیه اروپا

اعضا اتحادیه اروپا

ساختار و ارکان تشکیلاتی اتحادیه اروپا

اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا

بانک مرکزی اتحادیه اروپا

بانک سرمایه گذاری اروپا

اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی

معرفی مختصر سازمان

تاریخچه

اهداف

ساختار

زمینه های همکاری

موافقت نامه ترجیحی تجارت

معجزه اقتصادی جنوب شرق آسیا

بحران مالی 1997 جنوب شرق آسیا

عبور از بحران تجربه موفق مالزی

معرفی سازمان ملل متحد

آشنایی با جامعه ملل

اهداف این سازمان

تاریخچه سازمان ملل متحد

اهداف تشکیل سازمان ملل

FOREX

بازار FOREX چیست؟

تاریخچه

انواع ارز

ارزهای قابل مبادله در FOREX

روش های تعیین نرخ ارز

مکان مرکزی بازار FOREX کجاست؟

چه کسانی در بازار FOREX گشایش می یابد؟

مزایا FOREX

بازار ارز در ایران


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


جزوه سازمان های پولی مالی بین المللی

سازمان های پولی مالی بین المللی

سازمان های مالی بین المللی

سازمان های پولی بین المللی

سازمان های پولی ، مالی و اقتصادی بین المللی

گروه بانک جهانی

موسسه مالی بین المللی IFC

ایران میگا

بانک تسویه بین الملل

بانک توسعه آسیا

بانک توسعه اسلامی

بنیاد جهانی وقف

اوپک

اتحادیه اورپا

سازمان ملل متحد

سازمان ملل

FOREX

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 144
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 80
حجم 22/2 مگابایت
دسته جزوه