راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

توضیح کوتاه

این مجموعه راهنمای کامل تهیه و نگارش پایاننامه در مقطع کارشناسی ارشد را توضیح داده است. تهیه و ارائه یک پروژه تحقیقاتی، یکی از الزامات تعیـین شـده جهـت اتمـام و اخـذ درجـه تحصـیلی مقطـع کارشناسی ارشد است.

توضیح کامل

فهرست مطالب:


مقدمه 
فرآیند کلی تهیه و نگارش پایان نامه 
 تعیین و پالایش موضوع تحقیق 
 تبدیل ایده های پژوهشی به سؤال تحقیق 
 تعیین سؤالات تحقیق و ارائه فرضیه 
 نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق 
عنوان تحقیق
 تشریح و بیان موضوع 
 هدف از انجام تحقیق 
 سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین 
 بیان مسأله و فرضیات تحقیق 
نتایج مورد انتظار از اجرای تحقیق 
روش تحقیق 
 جمع آوری داده ها 
 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی  
 زمان بندی اجرای تحقیق 
منابع و ماخذ
 نکاتی در باب تهیه طرح پیشنهادی تحقیق . 
 ساختار گزارش پایان نامه 
 صفحه عنوان 
 چکیده تحقیق
 فهرست مطالب
 فهرست جداول
 فهرست نمودارها 
متن پژوهش 
 فصل اول: کلیات تحقیق 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
 فصل سوم: روش تحقیق 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات . 
 فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
راهنمای تهیه و نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 
 فهرست منابع و ماخذ
ضمائم و پیوست ها (اختیاری) 
ذکر منابع و ماخذدر تحقیق
ارجاع به منابع در درون متن 
خذ در انتهای گزارش 
 فهرست منابع و ماخذ
 منابع فارسی 
منابع لاتین
 سایر نکات قابل توجه در نگارش گزارش تحقیق 
 حاشیه صفحات
شماره گذاری صفحات
فاصله خطوط 
قلم متن 
 سرفصل ها 
زیرنویس ها 
شکل ها و نمودارها 
 جداول 
 نقل قول مستقیم 
 موارد نگارشی و املائی 

قسمتی از متن جزوه:


مقدمه
تهیه و ارائه یک پروژه تحقیقاتی، یکی از الزامات تعیین شده جهت اتمام و اخذ درجه تحصیل ی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری است. موفقیت دانشجویان در اجرای چنین پژوهشی، در واقع نمایان گر توانایی و آمادگی آن ها در برنام ه ریزی، اجرا و گزارش یک مطالعه علمی به طور مستقل و سازمان دهی شده در ارتباط با حوزه موضوعی تخصصی تحصیل خود می باشد که یکی از اهدافنهایی دوره آموزشی یاد شده است.
بدین منظور، دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه رشته ها و گرایش های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دربایستی مبادرت به نگارش یک تحقیق علمی در قالب "پایان نامه کارشناسی ارشد" نمایند که ارزش آن در ارزیابی کلی این مقطع معادل 4 واحد درسی می باشد.
راهنمای حاضر، که به اهتمام آقای بهادر نایبی و با الهام از دستورالعمل های مشابه در دانشگاه های بزرگ دنیا آماده و در اختیار قرار گرفته است، فرآیند کلی اجرای طرح تحقیقاتی را تبیین نموده و با بیان مراحل عملیاتی تهیه چنین پژوهشی، سعی در یاری رساندن به دانشجویان در مورد این گام مهم از مراحل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را دارد.
 فرآیند کلی تهیه و نگارش پایان نامه
آغاز فرآیند تفکر و تصمیم گیری در مورد حوزه مطالعه پایان نامه پس از کسب اطلاعات کلی از حوز ه های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی آغاز می گردد که این امر ب هطور معمول، پس از نخستین ترم تحصیلی حاصل می شود. آغاز زودهنگام مطالعات لازم به منظور یافتن حوزه مورد علاقه جهت اجرای تحقیق، می تواند تا حدود زیادی موفقیت نهایی پژوهش شما را تضمین نماید. به طور کلی فرآیند اجرای پروژ ه تحقیقاتی به منظور ارائه در قالب یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد را می توان در سه بخش اصلی "تعیین و تصویب موضوع تحقیق"، "انجام پژوهش و نگارش گزارش" و "دفاع از پایان نام ه" تقسی م بندی نمود که مراحل اصلی لازم برای هر یک از این سه مرحله در نمودار صفحه بعد ارائه گردیده است.
 تعیین و پالایش موضوع تحقیق
تبدیل ایده های پژوهشی به سؤال تحقیق 
فرآیند کلی تهیه و نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، در نمودار صفحه بعد ارائه شده است که بر این اساس، اولین گام در راه تهیه پایان نامه، تعیین و تصویب موضوع تحقیق می باشد. بدین منظور در بدو امر، مطالعه مقالات، کتب و سایر اسناد و منابع علمی مرتبط با رشته تحصیلی و انتخاب حوزه مورد علاقه جهت تحقیق توصیه می گردد که می توان آ نرا مرور کلی ادبیات موضوعی نامید. پس از انتخاب حوز ه های مورد نظر، دانشجویان در حوزه های خاص انتخاب شده، اقدام به بررسی دقیق تر و جزئی نموده و با مطالعه کتب و خصوصاً مقالات داخلی و خارجی مرتبط با حوزه موضوعی انتخابی خود، با آخرین مطالعات و مباحث در آنبخش آشنا می گردند.

 تعیین سؤالات تحقیق و ارائه فرضیه
تعیین سؤال تحقیق را می توان مشخصاً نخستین گام در راستای اجرای تحقیق در حوزه ای خا ص قلمداد نمود. این سؤال در واقع ب هطور مشخص و شفاف بیان م یدارد که شما در نظر دارید چه چیزی را مورد مطالعه قرار دهید.
ممکن است در بدو امر، تعیین سؤال تحقیق مشخص و تفصیلی به سهولت امکان پذیر نباشد . در چنین می توان در بدو امر سؤالات کلی تری را طرح نموده و پس از مطالعه بیشتر در آن زمینه، سؤالات جزئی تری را ارائه کرد. همچنین بایستی توجه داشت که به منظور اجرای پایان نامه، از مطرح نمودن سؤ الات تحقیق بسیار دشواری و یا موضوعات تحقیقی که داد ه های لازم برای پژوهش در آن زمینه در اختیار نمی باشد، پرهیز شود. در عین حال، بایستی توجه شود که موضوع و سؤال (سؤالا ت) تحقیق ، همراه با نوآوری بوده و مشابه پژوهش های قبلی صورت نگیرد. حصول اطمینان از این دو مسئله تا حدودی زیادی ازطریق مرور دقیق و جامع ادبیات موضوعی و پژوهش های قبلی در مورد موضوع انتخابی امکان پذیر خواهدبود.

و...


قیمت : 9000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 8730 تومان


کلمات کلیدی


دانلود راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

جزوهراهنمای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

دانلود راهنمای نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه

تدوین پایان نامه

پایان نامه ارشد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :9000 تومان

با 3 % تخفیف :8730 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 21
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 54
حجم 328/5 کیلوبایت
دسته جزوه