جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه

جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه

توضیح کوتاه

جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه رشته پرستاری آزمون کارشناسی ارشد پرستاری همراه با بیش از 600 سئوال تستی با پاسخنامه ، در قالب pdf و در 245 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


پرستاری داخلی- جراحی 
بهداشت روان 
مجموعه سوالاتCCU
پاسخ های CCU
سوالات ICU و دیالیز
پاسخ های ICU ودیالیز
منابع 


قسمتی از متن جزوه:


 پرستاری داخلی - جراحی 
نکته: منجمد کردن بافت سرویکس با کمک اسید ازت را کرایوتراپی سرویکس می گویند. این روش تشخیصی به صورت سرپایی و با کمک لیزر انجام می شود و از عوارض آن کرامپ، حالت غش، ترشحات آبکی از ناحیه سرویکس است. 
نکته: سرکوب مغز استخوان و سیستم ایمنی یکی از پیامدهای مورد انتظار در شـیمی درمـانی اسـت. شناسـایی عوامـل خطر خونریزی لازم است. به بیمار توصیه می شود از دهانشویه تجاری استفاده نکند چون الکل موجود در مایع دهانشویه تجاری بافت دهان را خشک کرده و احتمالاً موجب تخریب آن می شود. می توان از نـرم کننـده لـب بـرای پیشـگیری از خشک شدن و کاهش خطر خونریزی استفاده کرد.از گرفتن درجه حرارت از طریق رکتال یا به کار بردن شـیاف و تنقیـه باید خودداری شود زیرا وارد کردن ترمومتر باعث ضربه به بافـت رکتـوم شـده و خطـر خـونریزی را افـزایش مـی دهـد. استراحت مطلق تنها زمانی که شمارش پلاکت ها کمتر از 20000 میلی متر مکعب باشد، توصیه می شود. 
نکته: در بیماران کاندید پیوند مغز استخوان در روزهای قبل از شروع پیوند ممکن است یمار تحـت اشـعه u بـه منظـور ریشه کردن احتمالی سلول های متاستازی قرار گیرد. لذا مراقبت از پوست و چشم این بیماران اهمیت ویژه ای دارد. باید به این بیماران توصیه کرد که در هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه چشم های خود را ببندند و یا از چشم بنـد اسـتفاده کنند. برای حفظ تمامیت پوستی باید از قرار گرفتن در نور آفتاب خودداری نمایند و از اسپری هـای حـاوی الکـل و یـا صابون های معطر و دئودورانت ها استفاده نکنند. 
نکته: باید به بیمار آموزش داد برای جلوگیری از کم ابی و دهیدراتاسیون هـر سـاعت مایعـات بنوشـد و سـطح گلـوکز و کتون های ادرار و خون بیمار هر 4-3 ساعت اندازه گیری شود. باید به وی خاطرنشان کرد کـه در صـورت بـروز تهـوع و استفراغ، مصرف انسولین را قطع نکند و مطـابق دسـتور پزشـک انسـولین دریـافتی خـود را ادامـه دهـد و مقـدار کمـی کربوهیدرات ساده را به طور مرتب مصرف کند. 
نکته: برای کاهش ادم مغزی می توان از دیورتیک های اسموتیک برای از دست رفتن آب اضـافی در مغـز و کـاهش ادم مغزی استفاده کرد. این داروها آب را به داخل غشاهای سالم در مغز کشانده و در نتیجه سبب کـاهش حجـم مغـز و آب اضافی درون سلولی می گردند. یکی دیگر از شیوه های کاهش ادم مغزی مصرف مایعات می باشـد. پـایین آوردن درجـه حرارت بدن موجب کاهش نیازهای متابولیک و نیاز به اکسیژن در مغز می شود و باعث کاهش ادم مغزی می شود. بـرای بالا بردن سر تخت -30 45 درجه باعث کاهش ادم مغزی و فشار داخل جمجمه می شود. 
نکته: پنومونی، علایم و نشانه های متفاوتی بسته به نوع میکروارگانیسم ها و بیماری زمینـه ای بیمـار ایجـاد مـی کنـد. بسته به انواع پنومونی علایم هم متفاوت می باشند. معمولاً این بیماری با لرز و افزایش درجه حرارت شروع می شود. درد پلورتیک قفسه سینه، نبض سریع و جهنده، تنگی نفس، بثورات جلدی، ارتوپنه، دفـع خلـط چرکـی و موکـوس از علایـم پنومونی است. 
در پنومونی شدید گونه های بیمار قرمز گشته، لب ها و بستر ناخن ها سیانوز مرکزی را نشان می دهند (علامت تـاخیری اکسیژناسیون کم [هیپوکسمی]). به دنبال هیپوکسی ممکن است فرد کاهش سطح هوشیاری و علایـم گیجـی را داشـته باشد بنابراین باید به دقت از این نظر مانیتور شود. 
نکته: لازم است پس از پروسیجر تنقیه باریم به بیمار آموزش داده شود که سفیدی رنگ مدفوع مربوط به آزمایش اسـتو جای نگرانی ندارد و نیاز به مراجعه به پزشک نیست. لازم است به بیمار در خصوص افـزایش مصـرف مایعـات، بررسـی حرکات روده ای از نظر دفع باریم را خاطرنشان کرد. ماده حاجب بلافاصله پس از آزمایش دفع می شود و نیاز به استفاده از ملین نیست. 
نکته: گرما، کاهش وزن، استراحت دادن به مفصل و اجتناب از استفاده بیش از حد از مفصل از جمله اقـدامات پرسـتاری در استئوآرتریت می باشد. لازم است این بیماران به انجام ورزش های ایزومتریک و وضعیتی و تمرینـات هـوازی تشـویق شوند. استفاده از وسایل ارتوپدیک به منظور حمایت از مفاصل ملتهب نظیر آتل ها و بریس ها هم توصیه می شود.


مجموعه سوالات CCU 
1 -کدام یک از داروهای زیر آنتاگونیست کلسیم می باشد؟ 
1) نیفدپین (آدالات)             2 ) ایزوردیل
3) ایندرال                          4) لازیکس 
 2- کدام یک از علایم زیر نشان دهنده مسمومیت با دیژیتال می باشد؟ 
1) سایکوز                        2) آریتمی قلب 
3) تاکیکاردی                     4) هیپرکالمی 


3 -استفاده از کدام یک از داروهای زیر در آنژین پرینزمتال موثرتر است؟ 
1) نیتروگلیسیرین                     2 ) پروپرانول
3) نفیدیپین (آدلات)                  4) ایزوپروتونول
 
 4 -در مواردی که بیمار قلبی (MI) از درد قفسه سینه، تنگی نفس، نبض پارادوکس و اتسـاع وریـد گردنـی شکایت دارد، احتمال کدام اشکال زیر وجود دارد؟ 
1) آنژین صدری                        2 ) پریکاردیت
3) انفارکتوس مجدد                 4) تامپوناد قلبی 


5- شایع ترین علت مرگ نزد بیماران با انفارکتوس میوکارد چیست؟ 
1) پریکاردیت                           2) آنوریسم بطن چپ 
3) شوک قلبی و آریتمی           4 ) آندوکاردیت


6 -کدام یک از رژیم های غذایی زیر برای بیماران قلبی مناسب است؟ 
1 -) کم نمک پر پروتئین             2 -) کم نمک کم چربی 
3 -) کم چربی پر کالری             4) مایعات فراوان - کم کالری 


7 درد قفسه سینه توام با سرفه و تنفس عمیق در کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟ 
1) انفارکتوس قلبی               2)آنژین صدری 
3) آترواسکلروزیس                4 ) پریکاردیت


8- کدام یک از موارد زیر جزو عوارض جانبی نیتروگلیسرین نمی باشد؟ 
1) برادیکاردی                    2) کاهش فشار خون 
3) تاکیکاردی                     4) سردرد 


9 -از نقطه نظر پرستاری، استفاده از کدام اقدام پرستاری زیر در بیماران انفارکتوس (MI) کجاز نیست؟ 
1) ملین                           2) اکسیژن تراپی 
3) شیاف                        4) رژیم کم نمک 


10- شخصی مبتلا به انفارکتوس پس از یک هفته Chest Pain که با دم و سرفه تشدید مـی یابـد، مراجعـهکرده است که به مرفین جواب نمی دهد. احتمال کدام عارضه وجود دارد؟ 
1) ادم ریه                           2 ) پریکارد
3) پارگی میوکارد                 4) انفارکتوس مجدد

 

پاسخنامه کاملا تشریحی

و...


قیمت : 29000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 28130 تومان


کلمات کلیدی


نکات پرستاری

پرستاری

جزوه نکات پرستاری

نکات مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه

جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه

دانلود جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه

نکات پرستاری و مراقبت های ویژه

دانلود جزوه نکات پرستاری

دانلود جزوه نکات پرستاری کارشناسی ارشد

جزوه نکات پرستاری کارشناسی ارشد پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد پرستاری

جزوه نکات پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه نکات پرستاری دانشگاه پیام نور

جزوه نکات پرستاری دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :29000 تومان

با 3 % تخفیف :28130 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 245
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 54
حجم 7/5 مگابایت
دسته جزوه