جزوه استاتیک رشته مهندسی مکانیک

جزوه استاتیک رشته مهندسی مکانیک

توضیح کوتاه

این جزوه درمورد استاتیک رشته مهندسی مکانیک است که با فرمت پی دی اف در 213صفحه آماده شده است کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی مکانیک ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول :بردارها

فصل دوم:گشتاور

فصل سوم:سازه های مرکب

فصل چهارم:بررسی وضعیت سازه ها

فصل پنجم:دیاگرام ها

فصل ششم:مقاومت مصالح

مجموعه تست

پاسخنامه


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول :بردارها : 
A : مقدار بردار میباشد که در دستگاه مختصات معرف طول پاره خط است. 
تجزیه بردارها: تجزیه بردارها به دو قسمت اصلی تقسیم می شود:
الف) تجزیه برروی محورهای عمود برهم: 
اگر برداری بر روی زاویه مورد نظر با محور تصویر شود، مؤلفه جدید تشکیل شده همواره FCos خواهد بود.
نکته: هر گاه دو بردار برهم عمود باشند میتوان نتیجه گرفت ضرب داخلی آنهاصفر خواهد بود. A ^B Þ = A B. 0 
تست – اگر دو بردار A = 2 3 i + +j k و B = i + + aj k 7 برهم عمود باشند. مقدار a کدامیک از گزینه های زیـر می باشد ؟ 
 2(-2 (1 1
 4(6 3(3
A B a
A B A B a a
= - +
= Þ ^ Þ - + = Þ =
2 3 7
0 2 3 7 0 3 
نکته: اگر زاویه بین دو بردار را بخواهند، از ضرب داخلی، واگر زاویه بـین بـردار و محـور را بخواهنـد از tana اسـتفاده می کنیم. 

فصل دوم:گشتاور
گشتاور(ممان): 
I. تعریف گشتاور: از ضرب کردن بردار جابجایی یا وضعیت در بردار نیرو، بردار گشتاور به دست می آید .
گشتاور یک بردار آزاد می باشد، یعنی قادر است در صفحه بدون برهم خوردن زاویه بردار با افق جابجا شود. 
II. تعریف مقدار گشتاور: هرگاه مقدار جابجـایی در مقـدار نیـرو ضـرب شـود، مقـدار بـردار گشـتاور بدسـت مـی آیـد.  r ´ = F M 
نکته: در نوشتن مقدار جابجایی در این حالت همواره کوتاهترین فاصله بین نیرو تا نقطه مـورد نظر مورد سؤال میباشد که کوتاهترین فاصله همواره فاصله عمودی در نظر گرفته می شود.  
فصل سوم:سازه های مرکب
سازه های مرکب 
سازه های مرکب به سازههایی گفته میشود که درون آنها قطعاً یک غلطک داخلی وجود دارد. با توجه به پچیده بودن این سازه ها ابتدا باید این سازه ها را از محل مفصل داخلی باز میکنیم و تک تک قسمتها را جداگانه تحلیل کنیم. 
نکته: هنگامی که یک جزء سازه را تحلیل کردیم حتماً باید عکس العمل نیروهای بدست آمـده را بـه جـزء دیگـر سـازه اعمال کنیم. 
مجموعه تست 
-1 وزن هر یک از میله ها 100 N است نیروی اعمال شده به تکیه گاه A چقدر است؟ (از وزن عضـوهـای DE و EF صرف نظر کنید.) 
 500N (1
 606 1/ N 2 (
 707 6/ N 3 (
 823N 4 (
 -2 نیروی عضو GH کدام است؟ 
 2500N (1
 2750N 2 (
 3000 N 3 (
 3250N (4
 -3 سه فنر یکسان و به سختی k و طول آزاد a به ذره ای به وزن w وصل شده اند. انتهای دیگر فنرها به یـک سقف افقی و رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع به ضلع b وصل شده اند. ذره در فاصله h پایینتر از سـقف در تعادل است. نیروی هر فنر چقدر است. 
3- در شکل مقبل نیرو در پین B را بیابید . 
 320 8/ N (1
 333 3/ N (2
 353 2/ N (3
 339 4/ N (4
 4- در سیستم اهرم بندی زیر، واکنش تکیه گاههای A و B را بدست آورید. 
 200N (1
 180N (2
 210N (3
 160N (4 
 5- عکس العمل در تکیه گاه A چقدر است؟ 
 2N (1
 3N (2
 4N (3
 5N (4
 6- در خرپای نشان داده شده نیروی وارد بر عضو BC کدام است؟ 
o (1
2) 5/1 KN 
2KN (3
4) 5/2 KN 
 همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی 
و...


قیمت : 24000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه استاتیک

استاتیک

استایک مکانیک

نمونه سوالات استاتیک

نمونه سوالات استاتیک مکانیک

جزوه استاتیک رشته مهندسی مکانیک

دانلود جزوه استاتیک رشته مهندسی مکانیک

جزوه استاتیک رشته مهندسی مکانیک

دانلود کتاب استاتیک رشته مهندسی مکانیک

دانلود جزوه استاتیک

دانلود جزوه ازمون کارشناسی ارشد

دانلود کتاب کنکور استاتیک مکانیک

جزوه استاتیک دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه استاتیک دانشگاه پیام نور

جزوه استاتیک دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :24000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 213
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 63
حجم 1/9 مگابایت
دسته جزوه