جزوه دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیک

جزوه دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیک

توضیح کوتاه

این جزوه درمورد دینامیک ماشین رشته مهندسی مکانیک است که با فرمت پی دی اف در 115 صفحه آماده شده است کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی مکانیک ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:مقدمه ای بر سینماتیک

فصل دوم:تحلیل سرعت

فصل سوم:تحلیل شتاب

فصل چهارم:بادامک ها

فصل پنجم : چرخدنده ها

فصل ششم:مباحث تکمیلی

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

مجموعه تست

پاسخنامه


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:مقدمه ای بر سینماتیک 
محرکت مطلق
 
حرکت مطلق عبارت است از حرکت یک جسم نسبت به جسم دیگری که در حال سکون میباشد. از آن جا که در هیچ جای دنیا جسمی در حال سکون یافت نمیشود حرکت هر جسم میبایست نسبت به جسم دیگری سنجیده شود. در مکانیک اغلب، زمین به عنوان جسم ثابت در نظر گرفته میشود. بنابراین حرکت هر جسم نسبت به زمین یک حرکت وطلق است. 
حرکت نسبی 
یک جسم فقط در موقعی نسبت به جسم دیگری دارای حرکت نسبی است که حرکتهای مطلق آن ها نسبت به هم مختلف باشد. 
به منظور نمایشی از حرکت نسبی، دو اتومبیل A و B نشان داده شده در شکل 2-10 را در نظر میگیریم کـه
به ترتیب با سرعت های 60 و 40 کیلومتر در ساعت در حرکت میباشند. سرعتهای مطلق را به ترتیب بـا VB و VA نشان میدهیم. هر موقع برداری با یک حرف در قسمت پایین و سمت راست آن بـه صـور ت انـدیس IB نشـان داده شـده و عبـارت نشان داده شد منظور یک کمیت مطلق میباشد. سرعت A نسبت بـه B بـا  است.
روشهای انتقال حرکت 
از آن مجا کلیه مکانیز ها وسیله ای برای انتقال حرکت می باشند لازم است آنها بر حسب روشی که حرکت را انتقال میدهند طبقه . بندی نمائیم در مکانیزمهای نشان داده شده در شکلهای 2 و 1 میله ای شماره 2 حرکت میباشد. میله شماره 4 متحرک بوده که اصطلاحاً آن را پیرو می نامند. برای محدوده معینی از حرکت زاویهای محرک پیرو دارای حرکت زاویه ای معینی خواهد بود. در مکانیزم نشان داده شده در شکل 2 حرکت محرک از طریق میله رابط شماره 3 که میلهای صلب میباشد به پیرو انتقال مییابد. از این رو میله 3 یک رابطه صلب بوده که آن را couplerمی نامند.
خط انتقال 
حرکت محرک از طریق خط انتقال به پیرو انتقال پیدا می کند. در شکل 2حرکت میله 2 از طریق میله 3 به P2 خط انتقال میباشد. همین طور در مکانیزم تسمهای نشان داده شده در میله 4 انتقال می یابد. بنابراین P4 
P2 به چرخ متحرک انتقال می یابد این شکل 2-15 از آنجا که حرکت چرخ تسمه محرک از طریق خط P4 خط را خط انتقال مینامند.
تماس لغزشی 
در یک مکانیزم با تماس مستقیم لغزش موقعی حادثه میگردد که اعضاء امتداد مماس مشترک نقطه تماس P4 یعنی نقاط تماس
دارای حرکت نسبی باشند.. بردارهای P2E و P4F به ترتیب سرعتهای نقاط P2 و
واقع بر اعضای 2 و 4 میباشد. اعضای 2و 4 در امتداد قائم مشترک نقطه تماس دارای سرت نسبی نبوده و بنابر این مؤلفه های قائم سرعت های P2E و P4F میبایست با یکدیگر مساوی بوده و به طوری که نشان داده شده برابر P2S باشند. مؤلفه های مماسی سرعت های P2E و P4F به ترتیب برابر P2L و P4M می باشند.
نمونه سوالات تستی 
 -1 در مکانیزم مقابل مرکز آنی :24 
 )1 روی جزء 3 قرار میگیرد.  
 )2 در امتداد جزء 3 و در بینهایت است. 
 )3 در امتداد جزء 3 است ولی در بی نهایت نیست. 
)4 برای این مکانیزم مرکز آنی 24 تعریف نمی شود . 


 -2 مراکز آنی دوران غیر اولیه (یعنی غیر از 12 و 13 و 14) در مکانیزم شکل زیر کدام دو نقطه اند؟ 
 E, H(4              G, F (3             D, C(2             B, A (1


-3 در مکانیزم چهار میلهای از نوع هیدرولیک کدام عبارت درباره مرکز آنی دوران صحت دارد؟ 
 )1 چون اتصال بین عضو 3 و عضو 4 لغزشی پس مرکز آنی دوران بین آن دو وجود ندارد. 
)2 پنج مرکز آنی دوران بین اعضاء مکانیزم وجود دارد. 
 )3 شش مرکز آنی دوران بین اعضاء مکانیزم وجود دارد. 
 )4 چون عضو 3 و عضو 4 به صورت سیلندر و بیستون هیدرولیک هستند پس مرکز آنی مفهوم ندارد. 


-4 اهرم بندی سه میلهای در لحظه نشان داده شده مطابق شکل داریم: 
 )1 مراکز آنی تشکیل دو خط مستقیم و موازی یکدیگر را میدهند.
 )2 مراکز آنی یک مثلث را تشکیل میدهند .  
 )3 مراکز آنی بر هم منطبق هستند. 
 )4 یکی از مراکز آنی در بی نهایت واقع است. 

پاسخنامه سوالات تستی 
-1 گزینۀ (2) صحیح است. 
مرکز آنی بین دو جسم که نسبت به هم فقط لغزش دارند نقطهای است روی خط عمود بر سطح لغزش و در بی نهایت، از طرف دیگر سه جسم نسبت به یکدیگر دارای سه مرکز آنی هستند که هر سه روی یک خط راست قرار دارند. 
-2 گزینۀ (2) صحیح است. 
دو لغزنده همراه با بازو و تکیه گاه جمعاً مکانیزم چهار میله میشوند. تعداد مراکز آنی در بندواره چهار میله ای شش میباشد، اگر بازو را شماره 2 و لغزنده ها را شماره 3 و 4 مطابق شکل مشخص کنیم، مراکز آنی ( 13) و (14) در بینهایت و (12) روی لولای بازو قرار دارند. تماس بازو با دو لغزنده از نوع لغزشی است، پس مراکز آنی بازو با دو لغزنده روی عمود مشترکها قرار میگیرند. چون مراکز آنی (24) و (23) و (12) باید روی یک امتداد قرار گیرند پس نقاط C و D مراکز آنی هستند همچنین مراکز آنی (34) در بینهایت میباشد. 
-3 گزینۀ (3) صحیح است. 
سیلندر و پیستون جک هیدرولیک دو عضو را تشکیل میدهند بنابراین مکانیزم چهار میله می باشد و در
نتیجه شش مرکز آنی خواهد داشت. 
-4 گزینۀ (1) صحیح است 
تماس دو میله منحنی شکل دارای اتصال از نوع دو درجه آزادی است (لغزش و غلتش). پس تلاقی عمود مشترک دو انحناء با خط المرکزین دو میله (مراکز دوران دو میله) مرکز آنی 23 میباشد. در نتیجه برای این لحظه دو مرکز آنی روی یک خط راست قرار میگیرند و عمود مشترک با آن خط موازی خواهد بود. 

 

و...

 


قیمت : 26000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه دینامیک ماشین

دینامیک ماشین

جزوه دینامیک

دینامیک

جزوه دینامیک ماشین رشته مکانیک

دانلود جزوه دینامیک ماشین رشته مکانیک

دینامیک ماشین رشته مکانیک

دانلود کتاب دینامیک ماشین رشته مکانیک

دانلود دینامیک ماشین

دانلود جزوه ازمون کارشناسی ارشد

دانلود کتاب کنکور دینامیک

جزوه دینامیک ماشین دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دینامیک ماشین دانشگاه پیام نور

جزوه دینامیک ماشین دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :26000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 115
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 110
حجم 4/1 مگابایت
دسته جزوه