جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 224 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه

تست های طبقه بندی شده فصل اول
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول

فصل دوم- اصول تحلیل و طراحی سازه های بتنی

تست های طبقه بندی شده فصل دوم
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل دوم 

فصل سوم – طراحی تیرها برای برش

تست های طبقه بندی شده فصل سوم

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل سوم

فصل چهارم – برش در بتن مسلح

 تست های طبقه بندی شده فصل چهارم 

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل چهار 

فصل پنجم - پیوستگی

تست های طبقه بندی شده فصل پنجم 
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم 

فصل ششم – خدمت پذیری و شکل پذیری اعضاء خمشی

تست های طبقه بندی شده فصل ششم
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل ششم

فصل هفتم – پیچش در بتن مسلح

تست های طبقه بندی شده فصل هفتم
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل هفتم

فصل هشتم: ستون ها

تست های طبقه بندی شده فصل هشتم
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل هشتم


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه 
بتن به تنهایی مادهای است که رفتار آن در فشار مناسب بوده ولی در کشش ضعف فراوانـی دارد. بـرعکس فـولاد کـه درکشش و فشار رفتاری یکسان دارد، همین نقطه ضعف موجود در بتن سبب استفاده از فولادها به صورت میلگـرد در بـتن میباشد، تا بتواند با افزایش ظرفیت کششی بتن در مناطقی که نیاز به این رفتار وجود دارد این نقص را برطرف کند. 
مزایا و معایب بتن آرمه 
 - مادهی اصلی تشکیل دهندهی بتن که شن و ماسه میباشد تقریباً در همه جا یافت مـیشـود کـه ایـن امـر منجـر بـه دسترسی به مصالح در فواصل نزدیک به محل کارگاه یا محل بتنریز و در نتیجه ارزانتر تمام شدن بتن می گردد .
 - ساختمانهای مبتنی در برابر عوامل جوی و آتشسوزی از ساختمانهای فلزی مقاومتر . میباشند 
 - به علت شکلپذیری بتن که میتواند به هر شکلی که قالب آن تهیه میشود ساخته شود، ساختن ستون و پل به اشکال مختلف را میسر می سازد .
 - پایینتر بودن مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری، باعث ایجاد ترکهـایی در ناحیـه کششـی مـیشـود کـه میتواند موجبات نفوذ آب یا یونهای مضر را فراهم آورد. 
 - هزینه ی مصالح مصرفی برای قالببندی، هزینهی ساخت قالب، هزینه نصب قالب و برداشـتن آن و... باعـث بـالا رفـتن هزینه ی یک سازه بتن آرمه می شود 
 1-2 ویژگیهای مهم بتن 
 بتن کارایی 1-2-1 
بتن کارا، بتنی است که بتوان به راحتی آن را ساخت، حل نمود، در قالب موردنظر ریخت و متراکم نمود. بدون این که در یکنواختی آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود، کارایی بتن توسط عوامل زیر تعیین می گردد:  
الف) اسلامپ یا روانی بتن 
ب) مصالح معدنی 
ج) مواد افزودنی 
د) درجه حرارت 
تستهای طبقه بندی شده فصل اول 
 -1 خیز بلندمدت یک تیر بتن آرمه: 
2 1) تا 3 برابر خیز  اولیه آن است 5/1         2) برابر خیز اولیه آن است. 
3 ) به علت جمع شدگی کمتر از خیز اولیه آن است.    4) هیچ کدام 


 -2 مدول ارتجاعی بتن با مقاومت بالا نسبت به بتن با مقاومت پایین. 
1 . ) بزرگتر از یک است 2 . ) کوچکتر از یک است 3 ) مساوی یک است. 4) قابل برآورد نیست. 


 -3 تیرهای پیوسته (چند دهانه) بتن آرمه تحت اثر بار ثابت به تدریج کدام حالت اتفاق میافتد؟ 
1) هر دو ممان منفی و مثبت افزایش می یابند 
2) هر دو ممان منفی و مثبت کاهش می یابد 
3) ممان مثبت کم شده و ممان منفی تکیه گاه افزایش می یابد 
4) از ممان منفی تکیهگاه کم شده و به ممان مثبت وسط دهانه اضافه می شود


4 - استفاده از کدام افزودنیها موجب کاهش نسبت آب با سیمان میشود؟ 
1 ) تندگیرکننده ها 2 ) کندگیرکننده ها 3 ) روانکننده ها 4) هیچکدام 


 -5 سنگدانه ها چه درصدی از حجم بتن را تشکیل میدهند؟ 
50 (1
90 (2 
75 (3 
60 (4 

6 - کدام نوع سیمان برای سازههای مجاور محیطهای پرسولفات مناسب است؟ 
 تیپ (5 4 تیپ (4 3 تیپ (2 2 1 تیپ 1( 
7- آزمایش FM از آزمایشات ........... است. 
1 ) سیمان                   2) ماسه                   3) شن                4) آرماتور 

 
 -8 ترکیبات بار نهایی در آییننامه آبا برای بارهای زنده (L) و مرده (D) کدام است؟ 
1/ 4D +1 7/ L (4 
1/ 4D +1 5/ L (3 
1/ 25D +1 5/ L (2 D +1 2/ L ( 1
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول 
 و...


قیمت : 30000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 29100 تومان


کلمات کلیدی


جزوه سازه های بتنی

جزوه سازه های بتنی معماری

جزوه سازه های بتنی رشته معماری

جزوه سازه های بتنی 1

جزوه سازه های بتنی عمران

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه های بتنی رشته عمران

جزوه سازه های بتنی کنکور

جزوه سازه های بتنی کنکور ارشد

سازه های بتنی

جزوه سازه های بتنی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه سازه های بتنی دانشگاه پیام نور

جزوه سازه های بتنی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

با 3 % تخفیف :29100 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 224
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 110
حجم 2/5 مگابایت
دسته جزوه