مجموعه تست مکانیک خاک و پی مهندسی عمران

مجموعه تست مکانیک خاک و پی مهندسی عمران

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 214 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی
مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی
مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی
مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی
مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی
مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه سوالات تستی


قسمتی ازمجموعه تست:


مجموعه تست
1- کدام دسته از عوامل زیر در انتقل خاک مؤثرند؟ 
1 ) آب، باد، ثقل، یخ، انسان         2) رسوب گذاری، انجماد، حرارت، انسان 
3 ) هوازدگی، فرسایش، پخشیدگی، انسان     4) زلزله، سیل، صنعت، انسان  


 2 -در مورد چگونگی شکل گیری و نحوه به وجود امدن انواع خاکها، کدام عبارت صحیح است؟ 
1) خاکهای دانهای از تخریب شیمیایی سنگها به وجود امده اند. 
2) خاکهای ریزدانه رسی از تخریب مکانیکی سنگهای دگرگونی به وجود آمده اند. 
3) رسها از روند تخریب فیزیکی خاک به وجود میآیند و شکل دانه های آنها صفحه ای است. 
4) ریزدانه ها از روند تخریب شیمیایی خاک بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند. 


3- کدام یک از جملات زیر در مورد خاصیت خمیری خاکهای ریدانه رسی صحیح است؟ 
1)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانه های رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است. 
2)علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانه های رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است. 
3)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانه های رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است. 
4) علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانه های رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است. 

 5- چگالی ویژه( GS) نمونهای از خاک اشباع /65 2 است. نسبت تخلخل آن 0/93 است. درصد رطوبت خـاک چقدر است؟ 

 30% (4                35% (3                     100% (2                26/5% ( 1

6 -در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم اب میباشد و حجم اب آن نصف حجم ذرات جامـد اسـت. نسبت تخلخل این خاک چقدراست؟ 
4 (1           3(2              0/5 (2              025 ( 1

پاسخنامه سوالات تستی 
 1 1) گزینه صحیح میباشد. 
آب، باد، ثقل، یخ، انسان 
 4 2) گزینه صحیح میباشد. 
ریزدانه ها از روند تخریب شیمیایی خاک بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند. 
 1 3) گزینه صحیح میباشد. 
علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است 
 2 4) گزینه صحیح میباشد. 
3 5) گزینه صحیح میباشد. 
G S r o o W = S e
W ´ 65/2 = 1´93 0/ ® W= 35% 
 4 6) گزینه صحیح میباشد. 
و...

 


قیمت : 29000 تومان


کلمات کلیدی


مجموعه تست مکانیک خاک و پی

جزوه مجموعه تست مکانیک خاک و پی

کتاب مجموعه تست مکانیک خاک و پی

مجموعه تست مکانیک خاک و پی کنکور

مجموعه تست مکانیک خاک و پی کنکور ارشد

دانلود مجموعه تست مکانیک خاک و پی کنکور

آزمون مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون مکانیک خاک و پی دانشگاه پیام نور

آزمون مکانیک خاک و پی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :29000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 214
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 91
حجم 6/3 مگابایت
دسته جزوه