جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوه مجموعه زیست شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 422 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدمه 
مولکولهای زیستی
ایزومرهای فضایی 
کربن متقارن و نامتقارن 
ایزومر هندسی 
پیوندهای شیمیایی .... (Minereal Elements) ترکیبات معدنی
فصل اول:آب و الکترولیت
فصل دوم: بیومولکولها
فصل پنجم:متابولیسم کربوهیدرات
فصل ششم: همانند سازیDNA
نمونه سوالات تستی
پاسخنامه سوالات تستی 
فصل هفتم:متابولیسم اسید نوکلئیک
نمونه سوالات تستی
پاسخنامه سوالات تستی 
فصل هشتم: بافت
نمونه سوالات تستی
پاسخنامه سوالات تستی 
فصل نهم:دستگاه ها و اندام های بدن
نمونه سوالات تستی
پاسخنامه سوالات تستی 
فصل نهم: غدد درون ریز و هورمون ها
نمونه سوالات تستی 
پاسخنامه سوالات تست
فصل دهم: تولید مثل
نمونه سوالات تستی 
پاسخنامه سوالات تستی
فصل یازدهم:ژن ها و وراثت
نمونه سوالات تستی 
پاسخنامه سوالات تست
فصل دوازدهم:آنزیمها
نمونه سوالات تستی
پاسخنامه سوالات تستی 
آزمون خودسنجی
پاسخنامه سوالات تستی 


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:آب و الکترولیت
آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد با توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود 
نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم میشود.  
کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular Fluid) و در داخل سلو لها است و1/3 باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از اینمقدار 70٪ آب میان بافتی، 5 25% پلاسما و ٪ مایع ورای سلولی (فضای سینوویال، مفصلی، پریکاردی، داخل چشمی، نخاعی و...) را تشکیلمی دهد. 
توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی با دیگر مولکولهای آب، به آب خصوصیات ویژهای بخشیده است که از جمله ی آن ها کشش سطحی، چسبندگی داخلی بین مولکولها، نقطه ذوب و جوش و حرارت تبخیر بالای آن نسبت به سایر
حلالهاست. مولکولهای آب علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود میتوانند با بخشهای قطبی سایر مولکول های بیولوژیک نیز پیوند هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده است. 
نکته :1 ات مهای F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند. 
خواص شیمیایی آب، موجب شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود. 
 -1 در داخل مولکول آب، هسته ی اکسیژن، الکترونها را از اتمهای هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب دارای بار الکتریکی شده و به یک مولکول قطبی تبدیل می شود .
 -2 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست)نام دارند .
 -3 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده می شوند.  
مولکولهای آب توسط پیوندهای هیدروژنی که از دسته پیوندهای غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل می شوند.  
 -1 پیوندهای هیدروژنی در نتیجه ی جاذبهی بین بارهای مثبت جزیی اتمهای هیدروژن یک مولکول با بارهای منفی جزیی اتمهای اکسیژن یا نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد می شوند . 
 -2 پیوندهای هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوری که در دمای 25 درجه سانتیگراد، در هر ثانیه12 10 بار شکسته و مجدداً تشکیل میشوند .
آزمون خودسنجی 
1 - کدام یکدازاعمال زیر ازوظایف غشایدسیتوپلاسمیدنیست؟ 
1 ) دفع کردن اگزوآنزیم ها               2) شرکت در واکنش های انتقال الکترون 
3 ) شرکت در واکنش های فتوسنتز   4) ذخیره کردن رنگدانه های فتوسنتزی

 
2 - سیتوزول عبارت است از: 
1 ) سیتوپلاسم فاقد اندامکهای سیتوپلاسمی    2) سیتوپلاسم فاقد غشاء سیتوپلاسمی 
3 ) سیتوپلاسم همراه اندامکهای سیتوپلاسمی  4) سیتوپلاسم فاقد آنیون ها و کاتیون ها 


3 - واحد اصلی تشکیل دهنده دستگاهگلژیچه نام دارد؟ 
1 ) تیلاکوئید        2) دیکتیوزوم        3) ریبونکلئوپروتئین          4 ) سیسترن


4 - کدام یک از سلول هاییوکاریوتی فاقد میتوکندری هستند؟ 
1 ) گلبول های سفید خون     2 ) سلول های عصبی    3 ) گلبول های قرمز خون 4 ) سلول های گیاهی 
5 - کدام گزینه درمورد فاگوستیوز صحیح است؟ 
1 ) فقط در ماکروفاژها و گرانولوسیت ها رخ می دهد.     2 ) در تمامی سلول ها رخ می دهد. 
3 ) انتخابی و با واسطه گیرنده است.     4) شامل برداشت مایع و محتویات توسط سلول است. 


6 - رخدادهای مرحلۀ S چرخه سلولی عبارتند از: 
1 ) تقسیم میتوکندری واندامک ها، تولید و ذخیره میکروتوبول ها 
2 ) جدا شدن پروتئین ها از DNA ، شروع همانند سازی DNA ، سنتز هیستون ها و سانتریول 
 3 ) سنتز RNA ، افزایش ATP و کلسترول 
4 ) سنتز آنزیم ها و پروتئین های ضروری برای سنتز DNA 
پاسخنامه سوالات 
 1 گزینه 4
 2- گزینه 1
 3-گزینه 2
 4- گزینه 3
 5- گزینه 1
 6- گزینه 2

و...


قیمت : 40000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 38800 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مجموعه زیست شناسی

دانلود جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوه مجموعه رشته زیست شناسی

دانلود جزوه مجموعه رشته زیست شناسی

دانلود رایگان جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوه زیست شناسی

دانلود جزوه زیست شناسی

جزوه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زیست شناسی دانشگاه پیام نور

جزوه زیست شناسی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :40000 تومان

با 3 % تخفیف :38800 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 422
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 73
حجم 6/3 مگابایت
دسته جزوه