جزوه مبانی طراحی 1 رشته شهرسازی

جزوه مبانی طراحی 1 رشته شهرسازی

توضیح کوتاه

جزوه مبانی طراحی 1 رشته شهرسازی ، کد 0325 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل یکم :

مبانی هنرهای تجسمی چیست؟

عناصر کیفیت نیروهای بصری

کادر در هنرهای بصری

عناصر و کیفیت نیروهای بصری

دیدن

کادر در هنرهای بصری

فصل دوم :

عناصر بصری

نقطه

موقعیت های مختلف نقطه

انواع نقطه

وضعیت نقاط مختلف نسبت به هم

کاربرد نقطه

خط

جهت خط

کاربرد خط

انواع خط

ویژگی های خط

سطح

ویژگی های سطح

دایره

انواع سطح

مربع

مثلث

حجم

انواع حجم از لحاظ شکل

انواع حجم از لحاظ ماهیت

نور و حجم

شکل

انواع شکل

ویژگی های حجم و فرم

ترکیب

زمینه و کادر

انواع ترکیب

بافت

انواع بافت

روش های ایجاد بافت

انواع بافت ها فیزیکی

ویژگی های بافت ها

نور

روش های نورپردازی

فصل سوم :

کیفیات بصری

تناسب

تعادل

ایجاد تعادل

ایجاد تعادل بصری

انواع تعادل

تقارن

توازن

وحدت پراکندگی

بی طرفی تاکید

کنتراست

نقش کنتراست در ترکیب بندی

انواع کنتراست

کنتراست در اندازه

حرکت

ریتم ( ضرب آهنگ)

انواع ریتم

هماهنگی ، تنوع و یکنواختی

فصل چهارم :

فضای تجسمی

فضای سه بعد نما(واقع گرا)

فضای دو بعدی (غیر واقع گرا)

فضای همزمان (تلفیقی)

فضای وهمی

فصل پنجم:

مفهوم رنگ

مفاهیم و ویژگی های رنگ

رنگ چیست ؟

شاخص های اصلی رنگ

نمود و اثرات متقابل رنگ ها

اثرات ذهنی رنگ ها

فصل ششم :

فیزیک رنگ

ترکیب رنگ

ترکیب افزایشی

سایر ترکیب ای افزایشی

ترکیب کاهشی

دسته بندی رنگ ها

رنگ های اصلی

رنگ های درجه دوم

رنگ های درجه سوم

رنگ های مکمل

فصل هفتم :

کنتراست رنگ

کنتراست ته رنگ

کنتراست تیریگی و روشنایی

کنتراست سرد و گرم

کنتراست رنگ های مکمل

کنتراست هم زمان

کنتراست کیفیت

کنتراست کمیت و وسعت سطوح

تاثیرات بصری و روانی رنگ ها

شکل و رنگ

فصل هشتم :

هماهنگی رنگ ها (هارمونی)

ایجاد هارمونی در سبک های مختلف

فصل نهم :

نظریه گشتالت

قانون مجاورت

قانون تشابه

قانون ساده کردن

قانون موضوع و زمینه

قانون تکمیل

قوانین گشتالت

کل و جزء

تعداد اجزا

نوع اجزا

روابط اجزا

رابطه میان نوع اجزا و تعداد آن

رابطه میان نوع و اجزا و تعدا آن

رابطه میان تعداد اجزا و سیستم نظم دهند


قیمت : 12000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 11640 تومان


کلمات کلیدی


مبانی هنرهای تجسمی

عناصر بصری

جزوه مبانی طراحی رشته شهرسازی

مبانی طراحی

مبانی طراحی شهرسازی

طراحی شهرسازی

شهرسازی

کیفیات بصری

فضای تجسمی

مفهوم رنگ

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :12000 تومان

با 3 % تخفیف :11640 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 52
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 87
حجم 21/2 مگابایت
دسته جزوه