جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی رشته حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی رشته حسابداری

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور ارائه شده است ، در قالب pdf و در 98 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول- مفاهیم نظری حسابداری مالی 
فصل دوم: صورتهای مالی اساسی
 فصل سوم: حسابداری میانه 1
فصل چهارم: حسابداری میانه 2
فصل پنجم: حسابداری پیشرفته 1
فصل ششم: حسابداری پیشرفته 2


قسمتی از متن جزوه:فصل اول- مفاهیم نظری حسابداری مالی 
1- حسابداری دانشی است که هدف آن گردآوری اطلاعات، رویدادها و فعالیتهای مالی یک سازمان جهت ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی در قالب صورتها و اطلاعات مالی برای فرآیند تصمیم گیری است. 
2- هدف اصلی از تهیه صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی خلاصه و طبقهبندی شده درباره وضعیت و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است. (ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی/ ارائه اطلاعات جهت پاسخگویی مدیریت به اعتباردهندگان/ ارائه اطلاعات برای اعلام نتیجه وظیفه مباشرت مدیریت) 
3- یکی از اجرای مفاهیم نظری گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است که در دو دسته اساسی زیر طبقه بندی می شوند: 
خصوصیات کیفی مربوط به محتوا شامل: مربوط بودن و قابل اتکاءبودن

 خصوصیات کیفی مربوط به ارائه اطلاعات شامل: قابل مهم بودن و قابل مقایسه بودن 
4- برای درک بهتر 4 ویژگی فوق به نمودارهای زیر توجه فرمائید: 
مربوط بودن 
- ارزش پیش بینی کنندگی 
- ارزش تائیدکنندگی 
- انتخاب خاصه (مبنای ارائه) 
قابل اتکاء بودن 
- کامل بودن 
- بیان صادقانه 
- رجحان محتوا بر شکل 
- بیطرفی 
- احتیاط 
قابل مقایسه بودن 
- ثبات رویه
- ادغام و طبقه بندی اطلاعات 
- افشای مناسب 
- توان استفاده کنندگان 
- قابل فهم بودن 
5- حسابهای مستقل وجوه دولتی از معیار اندازهگیری جریان منابع مالی و مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میکنند. در این حسابهای مستقل وجوه سرمایهای و امانی از معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفادهمیگردد. برای تهیه صورتهای مالی در سطح دولت از معیار جریان منابع اقتصادی و منبای تعهدی کامل استفادهمی شود. و در آخر باید دانست حسابهای مستقل وجوه بازپرداخت عمومی و وجوه دائمی، جزو حسابهای مستقل وجوه دولتی طبقه بندی میشوند. 
گزارشگری و صورتهای مالی 
عناصر صورتهای مالی به قرار زیر است: 
- داراییها: هر آنچه از منابع اقتصادی که انتظار میرود در آینده منافع اقتصادی به همراه داشته باشد و از راه شرع باشد. 
- بدهیها: تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط شرکت تجاری بابت معاملات یا سایر رویدادهای گذشته. 
- حقوق صاحبان سهام: تفاوت بدهیها و داراییها باشد که معمولاً بر اساس منابع تأمین کننده آن در صورتهای مالیطبقه بندی می شوند. 
- درآمدها: افزایش در جمع حقوق صاحبان سهام به استثناء مواردی که به آورده صاحبان سهام رابط داده میشود. 
- هزینه ها: کاهش در جمع صورت صاحبان سهام به جز مواردی که به برداشت صاحبان سهام (سرمایه) مربوط می شود. 
هر یک از عناصر صورتهای مالی به بهای معامله در دفاتر ثبت میشود ولی با گذشت زمان، تجدید ارزیابی باعث تغییر در این مبالغ ثبت شده میشود نکته قابل تذکر این است که مبلغ ارزش دفتری نباید از ارزش بهای تمام شده بیشتر باشد و اگر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی کمتر از بهای تمام شده آن بود ارزش دفتری نیز باید از مبلغ بازیافتی دارایی کمتر باشد. 
داراییها و بدهیها و سایر عناصر صورتهای مالی هنگام تجدید ارزیابی معمولاً به طریق زیر اندازه گیری می شوند.

و...


قیمت : 16000 تومان


کلمات کلیدی


نکات تکمیلی حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری

جزوه نکات تکمیلی حسابداری کنکور

دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداری

نکات مهم حسابداری

نکات مهم در حسابداری

نکات کلیدی حسابداری

نکات کلیدی درس حسابداری

جزوه نکات حسابداری

حسابداری مالی

حساب داری مالی

جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی دانشگاه پیام نور

جزوه نکات تکمیلی حسابداری مالی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :16000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 98
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 135
حجم 1/6 مگابایت
دسته جزوه