جزوه اقتصادسنجی رشته علوم اقتصادی

جزوه اقتصادسنجی رشته علوم اقتصادی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور ارائه شده است ، در قالب pdf و در 218 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


کلیات اقتصاد سنجی 
اقتصاد سنجی چیست؟
بدست آوردن پارامترهای مدل از داده های موجود 
آزمون فرضیه یا استخراج آماری
پیش بینی یا پیشنگری و تعمیم دهی 
کاربرد مدل برای مقاصد راهبردی
تحلیل اقتصاد سنجی 
تعیین و تصریح مدل اقتصاد سنجی
انواع اقتصاد سنجی 
فصل اول: رگرسیونهای تک معادله ای و روابط همبستگی
بخش اول: ماهیت تحلیل رگرسیونی 
(Correlation) و همبستگی (Regression) تفاوت بین رگرسیون
اهداف رگرسیون
تطبیق خط رگرسیون به داده های مورد نظر 
مفروضات آنالیز رگرسیون
در خط رگرسیون
 آزمون معنی دار بودن
حدود اطمینان در رگرسیون
پیش بینی معکوس
تفسیر توابع رگرسیون
قوه و اندازه نمونه در رگرسیون
رگرسیون از مبدا مختصات
تبدیل داده ها در رگرسیون 
تعبیر نوین تحلیل رگرسیون
روابط آماری در مقایسه با روابط دقیق و معین
تحلیل رگرسیون در مقایسه با تحلیل رابطه علیت
تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل همبستگی 
اصطلاحات (ترمینولوژی) و نمادها 
ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی 
دقت داده ها 
نکات کلیدی بخش اول
فصل دوم: مقایسه معادلات رگرسیون خطی 
مقایسه بیش از دو شیب
فصل سوم: همبستگی خطی ساده
ضریب همبستگی
قوه و اندازه نمونه در همبستگی
.. r1 - r2 ¹ r نتیجه گیری کلی 3
همبستگی رتبه ای
بخش دوم: تحلیل رگرسیون دو متغیره – مفاهیم اساسی 
(PRF) مفهوم تابع رگرسیون جامعه
مفهوم اصطلاح خطی
(PRF) تصریح استوکاستیک (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه
 (SRF) تابع رگرسیون نمونه
نکات کلیدی بخش دوم
بخش سوم: مدل رگرسیون دو متغیره: مسأله تخمین
 روش حداقل مربعات معمولی 
 یک مثال نمونه تقاضا برای قهوه در ایالات متحده 
خلاصه و نتایج 
بخش چهارم: مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک
بخش پنجم: رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله ای و آزمون فرضیه

 آزمون فرضیه: نکات کلی
آزمون فرضیه: روش آزمون معنی دار بودن 
آزمون فرضیه: برخی جنبه های عملی 
 تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس: 
پیشبینی میانگین نکات کلیدی فصل 5
فصل ششم: گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره
 رگرسیون از مبدا مختصات 
 مقیاس بندی و واحدهای اندازه گیری
داده های برحسب بیلیون دلار
خلاصه اشکال تبعی 
نکات کلیدی 
فصل هفتم: تحلیل رگرسیونی چند متغیره (مرکب): مساله تخمین 
فروض مدل
تفسیر معادله رگرسیونی چند متغیره (مرکب) 
مفهوم ضرایب جزئی رگرسیون
تخمین زنهای حداکثر راستنمایی
ضریب همبستگی چندگانه (مرکب R 7-5 ضریب تعیین چندگانه (مرکب) 2
 تعدیل شده172 R 
ضرایب همبستگی جزئی
نتایج تجربی
فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره (مرکب): مساله استنتاج آماری
 آزمون معنی دار بودن کلی رگرسیون مرکب: آزمون
آزمون مرکب در مقایسه با آزمون تکی فرضیه 
قیود تساوی خطی 
حداقل مربعات مقید  روش آزمون

قسمتی از متن جزوه:


کلیات اقتصاد سنجی
1-1 اقتصاد سنجی چیست؟

در لغت سنجش اقتصادی را بعنوان اقتصاد سنجی بیان می کنند که در آن اندازه گیری جزء لاینفک آن می باشد. اماهمانطور که در تعاریف متعدد آمده است اقتصاد سنجی شامل مباحث دیگری نیز می شود. اقتصاد سنجی کاربرد علم آمار ریاضی در داده هر اقتصاد جهت فراهم آوردن شواهد تجربی در تایید مدلهای ساخته شده توسط اقتصاد ریاضی و بدست آوردن نتایج عددی می باشد. به عبارت دیگر اقتصاد سنجی به تحلیل کمی پدیده های اقتصادی و توسعه همپای تئوری و مشاهده را توسط روشهای انتخابی به یکدیگر مرتبط شده اند می پردازد.
در اقتصاد سنجی به عنوان علم اجتماعی به کار می رود ابزارهایی همچون تئوری اقتصادی، ریاضیات و استنتاج آماری جهت تحلیل پدیده های اقتصادی به کار می روند.
1-2 بدست آوردن پارامترهای مدل از داده های موجود
گام دیگر در تحقیق اقتصاد سنجی بعد از تعیین مدل اقتصاد سنجی، بدست آوردن تخمین (مقادیر عددی) پارامترهای مدل از داده هایی می باشد که توسط آمار دان اقتصادی فراهم شده است.
سوالی که ممکن است در ذهن شما تداعی شود این است که چگونه پارامترهای مدل مورد تخمین قرار می گیرند؟
برای جواب به این سوال باید بگیم که ابزار آماری تحلیل رگرسیون، ابزار اصلی جهت بدست آوردن چنین تخمینهایی محسوب می شود.
1-3 آزمون فرضیه یا استخراج آماری
پروسه ی تایید یا رد تئوریهای اقتصادی بر مبنای شواهد تجربی بر پایه بخشی از تئوری آماری بنام استنتاج آماری (آزمون فرضیه) استوار است.
1-4 پیشبینی یا پیشنگری و تعمیم دهی
یا معلوم که با توضیحی مشخص به کار می روند که (x) با کمک مقادیر مستقل (y) پیش بینی یا تخمین مقادیر وابسته را y می توان مقادیر x که با علم و آگاهی از y=x- هستند. مثلاً 1 y و x در آن روابط ریاضی عامل ایجاد ارتباط بین پیش بینی کرد.

تحلیل اقتصاد سنجی
در لغت تحلیل اقتصاد سنجی را این چنین بیان می کنند:
1) بیان تئوری یا فرضیه 2) تعیین یا تصریح مدل اقتصاد سنجی به منظور آزمون تئوری 3) تخمین پارامترهای مدل انتخابی 4) ارزیابی یا استنتاج آماری 5) پیش بینی یا آینده نگری یا تعمین دهی 6) کاربرد مدل برای مقاصد کنترل و
سیاستگذاری
مثال: جهت تشریح متدولوژی اقتصاد سنجی
الف) بیان تئوری یا فرضیه
در کتاب کینز آمده: (قانون اساسی روان شناسی بر این باور است که انسان تمایل دارد که با افزایش درآمد میزان مصرف خود را به طور متوسط، امانه به همان اندازه افزایشی در درآمد افزایش دهد).
که همان بیانگر نرخ تغییر (MPC) به عبارت دیگر و خلاصه تر اینکه، کینز فرض می کند که میل نهایی به مصرف مصرف به ازای یک واحد (مثلاً معادل یک دلار) تغییر در درآمد می باشد، مابین صفر و یک می باشد.

و...


قیمت : 23000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 22310 تومان


کلمات کلیدی


جزوه اقتصاد سنجی

جزوه اقتصاد سنجی دانشگاه تهران

جزوه اقتصاد سنجی کاربردی

جزوه اقتصاد سنجی گجراتی

دانلود جزوه اقتصاد سنجی

دانلود رایگان جزوه اقتصاد سنجی

جزوه اقتصاد سنجی کنکور

جزوه اقتصاد سنجی کنکور ارشد

دانلود جزوه اقتصاد سنجی کنکور

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

با 3 % تخفیف :22310 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 218
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 116
حجم 6/4 مگابایت
دسته جزوه