جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم) رشته علوم اقتصادی

جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم) رشته علوم اقتصادی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور می باشد که به همراه تستها و پاسخنامه تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 166 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: جریان دایره وار و درآمد ملی
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل دوم: حسابداری درآمد ملی
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل سوم: الگوی درآمد – مخارج
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل چهارم: تعادل همزمان در بازار پول و کالا (مدل(IS – LM
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل پنجم: اقتصاد باز
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل ششم: عرضه و تقاضای کل
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل هفتم: تئوریهای تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها 
فصل هشتم: نظریه های مصرف
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها
فصل نهم: تئوریهای سرمایه گذاری
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها
فصل دهم: تقاضای پول
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها
فصل یازدهم: عرضه پول
تستهای پایان فصل
پاسخنامه تستها
تستهای اقتصاد کلان
پاسخنامه

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: جریان دایرهوار و درآمد ملی
جریان مدور در سادهترین شکل آن نشاندهنده جریان درآمد بین خانوارها و بنگاهها است. در اکثر الگوهای جریان مدور فرض بر این است که اقتصاد فقط شامل خانوارها و بنگاهها است. خانوارها مالک منابع اقتصادی هستند و با فروش خدمات منابعشان به بنگاهها درآمد کسب میکنند. همچنین به عوامل تولید به اندازه نقش آنها در تولید پرداخت برابر با ارزش تولید است. در ابتدا فرض میشود که بنگاهها (y) میشود. بنابراین کل درآمد پرداخت شده به خانوارها مورد نیاز خانوارها را تولید میکنند. در چنین حالتی اگر تمام درآمد کسب شده توسط خانوارها (c) فقط کالای مصرفی.

جریان تولید و درآمد ملی در مدل 3 بخشی با وجود دولتدر این بخش فرض عدم وجود دولت را کنار میگذاریم، وجود دولت را در جریان دایرهوار با استفاده از دریافتهای آن یا پرداختهای انتقالی که TR یا مخارج دولتی و G یعنی مالیات و هزینه های آن منعکس می کنیم. هزینه دولت شامل کمکهای دولت به خانوار یا آن دسته از پرداختهای دولت که در قبال خدمات و کالا صورت نمی گیرد است.

تستهای پایان فصل

 در یک مدل 3 بخشی و در تعادل، در صورتیکه پسانداز بخشخصوصی از سرمایهگذاری بیشتر باشد. .............
1) بخشدولتی دارای کسری بودجه خواهد بود.
2) بخش دولتی دارای مازاد بودجه است.
3) بخشدولتی دارای توازن بودجه است.
4) با اطلاعات فوق نمیتوان تعیین کرد.

 اگر در یکمدل 4 بخشی میزان تزریقات 60 و میزان تراوشات 720 و عرضه کل 3400 باشد میزان تقاضای کل برابر استبا:
2800 (4             3650 (3              3100 (2              3200 (1


اگر مازاد پسانداز بر سرمایهگذاری برنامهریزی شده بیشاز کسری بودجه دولت باشد آنگاه:
1) تراوشات کمتر از تزریقات است.   2) افزایش ناخواسته در موجودی انبار وجود دارد.
3) اضافه تقاضا وجود دارد.              4) سطح درآمد کمتر از درآمد ملی تعادلی است.

اگر تولید ملی افزایشیابد نشان دهنده آن است که:
1) اضافه عرضه وجود دارد.
2) سرمایهگذاری برنامهریزی نشده افزایش یافته است.
3) تولیدکنندگان با کاهش ناخواسته در موجودی انبار مواجه شدهاند.
4) هیچکدام از موارد فوق


زمانی که تجارت خارجی توازن دارد و دولت نیز دارای توازن بودجه است پسانداز بخش خصوصی:
1) بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
2) کمتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
3) برابر با سرمایه گذاری بخشخصوصی است.
4) صفر است.

پاسخنامه

و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (قسمت اول) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (قسمت دوم) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اقتصاد کلان (نسخه کامل) رشته علوم اقتصادی در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 20000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 19400 تومان


کلمات کلیدی


جزوه اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

اقتصاد

جزوه اقتصاد کلان پیام نور

جزوه اقتصاد کلان برانسون

دانلود جزوه اقتصاد کلان

جزوه اقتصاد کلان کنکور

جزوه اقتصاد کلان کنکور ارشد

جزوه اقتصاد کلان کنکور دکتری

دانلود جزوه اقتصاد کلان ارشد

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه پیام نور

جزوه اقتصاد کلان دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :20000 تومان

با 3 % تخفیف :19400 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 166
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 73
حجم 1/2 مگابایت
دسته جزوه