جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)

جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 281 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مجموعه تست 1
PASSAGE ONE
Part two
مجموعه تست 2
PART TWO
VOCABULARY
مجموعه تست 3
مجموعه تست 4
 مجموعه تست 5
مجموعه تست 6
 مجموعه تست 7
 مجموعه تست 8
مجموعه تست 9
 مجموعه تست 10
 مجموعه تست 11
مجموعه تست 12
بخش اول
درک مطلب
پاسخنامه 1
متن 1
پاسخنامه 2
متن اول:
پاسخنامه 3
پاسخنامه 4
پاسخنامه 5
پاسخنامه 6
پاسخنامه 7
پاسخنامه 8
پاسخنامه 9
پاسخنامه 10
پاسخنامه 11


قسمتی از متن جزوه:


مجموعه تست1 


PASSAGE ONE: 
 Health problem associated with the consumption of sugar are numerous. One such risk to the consumption of sugar is obesity. In the western world where the level of physical activity has reduced and the level of sugar has increased, sugar is definitely a weapon that will result in excess weight. Weight gain from sugar is indicated in hardening of the arteries which directly contributes to heart disease. Furthermore, sugar definitely plays a 
role in developing some type of diabetes. Sugar, particularly sugar in fruit juice, is also known to cause tooth decay. Consumption of sugar may also make one more likely to suffer from gum disease. Moreover, sugar plays a role in how we behave as well. It has been suggested that excess sugar may cause depression. It may also result in hyperactivity or mood swings as one drops from sugar highs to sugar lows.


١. According to this passage ……………... 
a.Westerners' hyperactivity and mood swings have led to their obesity 
b.Arthrosclerosis might occur as the consequence of using too much sugar 
c.Gum diseases are certain to occur among those who overeat sugar 
d.Irritable bowel syndrome generally occurs whenever a person consumes acidic food 


٢. The best topic for this 'passage could be ………….. 
a.The best topic for this 'passage could be Sugar and its consumption for different age groups 
b.Guides for people to avoid obesity 
c.Common health issues related to sugar 
d.Sugar and its effect on the natural immune response 
place and from continent to continent by migrating birds. 


It is known that two influenza viruses can recombine when both are present in an animal at the same time. The result of such recombination is a great variety of strains containing different Hand N spikes. This raises the possibility that a human influenza virus can recombine with and influenza virus from a lower animal to produce an entirely new spike. Research is underway to determine if that is the way that major new strains come 
into being. Another possibility is that two animal influenza strains may recombine in a pig, for example, to produce a new strain which is transmitted to man 
١) According to the passage, scientists have discovers that influenza viruses 
………… 
a.cause ill health in wild birds 
b.do not necessarily cause symptoms in birds 
c.are rarely present in wild birds 
d.weaken when transferred from animals to man 


٢) It is known that influenza virus ……….. 
a.was found in a group of very old birds 
b.are often found in wild diseased birds 
c.evolved before ١٠٠ million years ago 
d.can survive in many different places » 


٣) According to the passage, a great variety of influenza strains can appear after 
………… 
a.Band N spikes are recombined 
b.diseased animal viruses are combined 
c.dissimilar types of virus recombine 
d.two identical viruses are combined 


٤) New strains of viruses are produced by the 
combination of genes from …………… 
a.two groups of migrating birds 
b.a human virus and an animal virus 
c.diseased lower animals 
d.people with influenza 


٥) According to this paragraph, influenza viruses are NOT produced when ............ 
a. two influenza viruses recombine in the same animal 
a.animal viruses recombine with human viruses 
b.two animal viruses recombine in one animal 
c.two animal viruses recombine in a human 

پاسخنامه3 
دانشمندان ثابت کردهاند که ویروس آنفولانزایی که از انسان به دست میآید میتواند سبب بیماری در حیوانات شود. 
همان طور، انسان میتواند از حیوانات بیماری بگیرد. در حقیقت، بسیاری از پرندگان وحشی به نظر میرسد حامل ویروس هستند بدون نشان دادن شواهد بیماری برخی از دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است خانواده بزرگی از ویروس آنفولانزا در قلمرو پرندگان تکامل یافته باشد گروهی از پرندگانی که حدود 100 میلیون سال بر روی زمین هستند و قادر به حمل ویروس آنفولانزا بدون اینکه به بیماری مبتلا شوند هستند. حتی شواهدی نشان میدهد که نژادهای ویروسها از محلی به محل دیگر و از قارهای به قارهای دیگر با مهاجرت پرندگان انتقال مییابد. 


1. بر طبق متن، دانشمندان کشف کردهاند که ویروس آنفولانزا .......................... 
a) سبب بیماری در پرندگان وحشی میشوند. 
b) لزوماً در پرندگان ایجاد علائم بیماری نمیکند. 
c) به ندرت در پرندگان وحشی ظاهر میشود. 
d) هنگام انتقال از حیوانات به انسان تضعیف میشود. 


2. شناخته شده است که ویروس آنفولانزا .......................... 
a) در گروه پرندگان خیلی قدیمی کشف شد. 
b) اغلب در پرندگان بیمار وحشی یافت میشود. 
c) بیش از 100 میلیون سال قبل تکامل یافتهاند. 
d) میتوانند در مکانهای متفاوت بسیاری زنده بمانند. 


3. بر طبق متن، گونه متنوع از نژاد آنفولانزا میتواند بعد از ........................... ظاهر شود. 
a) نژادهای N و H دوباره ترکیب شوند. 
b) ویروسهای حیوان بیمار ترکیب شوند. 
c) انواع مشابه ویروسها دوباره ترکیب شوند. 
d) دو نوع ویروس همسان ترکیب شوند

و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم ) در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه زبان پزشکی (نسخه کامل) در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 25000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 24250 تومان


کلمات کلیدی


جزوه زبان پزشکی

جزوه زبان تخصصی پزشکی

جزوه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

جزوه زبان ارشد پزشکی

جزوه زبان ارشد علوم پزشکی

جزوه زبان رشته تغذیه

جزوه زبان تغذیه

دانلود جزوه زبان رشته تغذیه

دانلود جزوه زبان تغذیه

جزوه زبان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زبان پزشکی دانشگاه پیام نور

جزوه زبان پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

با 3 % تخفیف :24250 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 281
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 65
حجم 6/1 مگابایت
دسته جزوه