جزوه زبان پزشکی (قسمت اول)

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 286 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


 Lesson one : Preview words for study ”
Lesson two: “Preview words for study ”
Lesson three: “preview words for study ”
 Unit 4: “Preview words for study ”
 Unit 5: “Preview words for study ”
 “Preview words for study ” :Unit 6
Unit 7:“Preview words for study ”
 Unit 8:“Preview words for study ”
Unit 9:“Preview words for study ”
Unit 10:“Preview words for study ”
“Preview words for study ”:Unit 11
Target word”:Unit 12
Unit 13“Preview words for study ”
Unit 14“Preview words for study ”
نمونه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد اشکالات ویژه 
پاسخنامه نمونه سؤالات اشکالات ویژه
نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب
پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد 


قسمتی از متن جزوه:


نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب 
Lesson two: “Preview words for study ”
پیشگویی / پی شبینی کردن 1. predict
تعجب آور – غیرقابل باور / باور نکردنی 2. Unbelievable
بسیار شلوغ / انبوه شدن / ازدحام کردن 3. over crowded
به دلیل / بخاطر / بعلت 4. Due to
تقصیر / گناه / جنایت 5. crime
دسترسی / وسیله حصول / دسترسی 6. access
شهرنشین / شهری 7. urban
8. Mayor شهردار
پیشرفت کردن / اصلاح کردن / بهبود دادن 9. improve
بنا نهادن / برپاساختن / تاسیس کردن 10. establish
محلول / راه حل / چار هسازی 11. solution
به جای / در عوض 12. instead
معامله / داد و ستد کردن / مبادله 13. exchange
قبلاً / پیش از این 14. already
اهل محل / مجاورت / همسایگی 15. neighbor hood
دلپذیر / خو شآیند 16. pleasant
محکم / اکیداً / سخت 17. strict
خواب ناراحت / کابوس 18. night mare
متخصص (ماهر) 19. expert
ناگوار / مهیب / سهمگین 20. horrible
عملاً / واقعاً 21. actually
پرشکوه / دولتمند / توانگر 22. rich
آفریننده / خالق 23. creative
نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب 
Essential Words For TOEFL
1. The given time was not sufficient .they……….us just two hours to finish it. 
a)justified              b)confirmed         c)deserved         d)allotted 


2. Passing the exam should enhance your chances of being admitted to collage. "Enhance" means ; 
1) lessen 2)                        strengthen 
3) saturate 4)                          persevere 


3. Her performance was …………affected by the behavior of the crowd and was not satisfactory . 
a)pleasantly                         b)adversely 
c)autonomously                       d)punctually 


4. Is the Canadian dollar ................. to the U.S. dollar? 
١) invariable          ٢) potential             ٣) unanimous            ٤) equivalent 


5. They worked on their plan quite ……….without paying much attention to the regulations and other main facets.
1)implicitly2)                               explicitly 
3)harmoniously4)                         haphazardly 


6. His ……….finally paid off this year with an award for best actor in Hollywood. 
1)inclination 2)           predominance 3)           persistence 4)      adversity 


7. The conference called for a more equitable distribution of wealth and power among nations 
1) motion 2)           disturbance 3)             division 4)         attribution 


8. To become integrated into a society, you must learn the…….. of that society. 
l) predicament      2) comparison         3) conventions        4) complexities 


9. With better medicine, we can stop the…......of any kind of disease. 
1) exhibition 2)       perception 3)           proliferation 4)     accumulation 


10.The scientist............ all of his new ideas in this article. 
1) achieved 2)          coincided 3)          compelled 4)       incorporated 

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد 

1. 4 
2. 2
3. 2
4. 4
5. 4
6.3
7. 3
8. 3
9. 3
10. 4

و...

برای مشاهده و دانلود جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم ) در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه زبان پزشکی (نسخه کامل) در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 25000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 24250 تومان


کلمات کلیدی


جزوه زبان پزشکی

جزوه زبان تخصصی پزشکی

جزوه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

جزوه زبان ارشد پزشکی

جزوه زبان ارشد علوم پزشکی

جزوه زبان رشته تغذیه

جزوه زبان تغذیه

دانلود جزوه زبان رشته تغذیه

دانلود جزوه زبان تغذیه

جزوه زبان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زبان پزشکی دانشگاه پیام نور

جزوه زبان پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

با 3 % تخفیف :24250 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 286
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 77
حجم 5/4 مگابایت
دسته جزوه