مجموعه تست ریاضی رشته نانوشیمی

مجموعه تست ریاضی رشته نانوشیمی

توضیح کوتاه

این مجموعه تست آزمون دکتری سراسری رشته نانوشیمی مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری به همراه پاسخنامه تهیه و ارائه شده است، در قالب pdf و در 92 صفحه.

توضیح کامل

مجموعه تست ریاضی :


این مجموعه اموزشی ریاضی رشته نانوشیمی برای آمادگی آزمون دکتری می باشد که مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها تهیه و ارائه شده است.


قسمتی از مجموعه تست 


آزمون اول
مجموعه ی [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢U B¢U C¢) -1 معادل کدام است؟
B¢ ( ت                   C¢ ( پ                        B ( ب                   C ( الف
گزینه ی« پ» درست است.


 در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغل اند. مدیریت واحد از آن ها خواست در صورت تمایل برایو 70 B و 36 نفر در دوره ی A ثبت نام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی B و A بازآموزی در دو دوره ها ینفر دست کم در یکی از دو دوره ثبت نام کرد هاند. تعداد افرادی که در هیچ یک از دو دوره ثبت نام نکردند، کدام است؟
الف) 42               ب) 50                 پ) 36            ت) 60
گزینه ی« ب» درست است.

عملیات ریاضی مجاز در مقیاس فاصله ای کدام است؟
الف) ضرب و تقسیم    ب) جمع و تفریق      پ) چهار عمل اصلی    ت) محاسبه نسبتها
گزینه ی« ب» درست است.


 میانگین و واریانس 5 مشاهده به ترتیب برابر 1 و 5 است. اگر مشاهده ای که مقدارش 5 می باشد را از مشاهدات حذف کنیم، آن گاه و اریانس کدام است.
1 پ) صفر              ت) 2                 ب) 25 / 1                 الف)75 /0
گزینه ی« ب» درست است. 

 


وزن محصولات تولیدشده در یک کارخانه، دارای کدام نوع مقیاس است؟
الف) اسمی     ب) فاصلهای       پ) نسبی     ت) رتبه ای

گزینه ی« پ» درست است.


 اگر 3 جامعه با تعداد مشاهدات 25، 20 و 45 با میانگین های برابر و واریانس آ نها به ترتیب 04 ، -40 3/1 و 4 به صورت یک جامعه واحد در نظر گرفته شده، انحراف معیار این جامعه کدام است؟
9/ 1 ت)              8 / 1 پ)                        7 / 1 ب)           الف) 1/6
گزینه ی« پ» درست است.

و...


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


مجموعه تست ریاضی

دانلود مجموعه تست ریاضی

مجموعه تست ریاضی تجربی

مجموعه تست ریاضی شیمی

مجموعه تست ریاضی رشته شیمی

مجموعه تست ریاضی نانوشیمی

مجموعه تست ریاضی رشته نانوشیمی

نمونه مجموعه تست ریاضی

تست ریاضی نانو شیمی

نمونه سوالات ریاضی نانو شیمی

سوالات ریاضی نانو شیمی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 92
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 52
حجم 1/3 مگابایت
دسته جزوه