جزوه استراتژی های مدیریت منابع انسانی

جزوه استراتژی های مدیریت منابع انسانی

توضیح کوتاه

جزوه استراتژی های مدیریت منابع انسانی ،کد 0319 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : معرفی طرح پژوهش

مقدمه

عنوان تحقیق

اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

نقش مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در کشور

بیان مسئله تحقیق

نوع و روش تحقیق

اهداف تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه و اصطلاحات تحقیق

منابع و ماخذ فصل اول

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه

مدیریت منابع انسانی

اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدل مبتنی بر کسب و کار

مدل هماهنگی استراتژی(مدل سازگار)

مدل های برنامه ریی استراتژیک منابع انسانی

الگوهای مبتنی بر تئوری

الگوهای مبتنی بر منابع

الگوهای مبتنی بر کنترل

الگوهای مبتنی بر داده ها

نظریه نقاط مرجع استراتژیک

فرایند طراحی استراتژی منابع انسای

مدل های عمومی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

مدل ارائه شده توسط رز ماری هریسون

مدل ارائه شده به وسیله جمیز واکر

مدل ارائه شده توسط کریستوفر می بی

مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی

اجزای مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی

تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

شناخت و تجزیه و تحلیل اهداف و استراتژی ها

تجزیه و تحلیل اهداف

تجزیه و تحلیل منابع انسانی موجود

استراتژی منابع انسانی

پیش بینی منابع انسانی

پیش بینی منابع انسانی مورد تقاضا

منابع و ماخد فصل دوم

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق در اجرای طرح مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان الف

تجزیه و تحلیل SWOT

ماتریس تهدیدات ،فرصت ها ،نقاقوت و نقاط ضعف SWOT

تجزیه و تحلیل PEST

ارتباط PEST  و SWOT

مدل تحلیلی و  مراحل انجام تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

مطالعات کتابخانه ای

مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان الف

برگزاری جلسات تحلیلی با مدیران اجرایی سازمان الف

استفاده از روش دلفی

روایی (اعتبار)پرسش نامه

پایایی (اعتماد) پرسش نامه

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فرآیند مدیریت منابع انسانی

منابع و ماخد فصل سوم

 

فصل چهارم : استراتژی های ورودی منابع انسانی در سازمان الف

مقدمه

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل دخلی

ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدها SWOT

استراتژی های  SO نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  ST نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  WO نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  WT نقاط قوت ، فرصت ها

ماتریس داخلی و خارجی  IE

انتخاب استراتژی های برتر

استراژی ها بر حسب زیر سیستم ها

استراژی های زیر سیستم نیرویابی

استراژی های زیر سیستم جذب

استراژی های زیر سیستم انتخاب

استراژی های زیر سیستم آموزش های ورودی و توجیهی

منابع و ماخذ فصل چهارم

 

فصل پنجم : استراتژی های کاربرد و نگهداری منابع انسانی

مقدمه

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس ارزیابی داخلی

ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدها SWOT

استراتژی های  SO نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  ST نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  WO نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  WT نقاط قوت ، فرصت ها

ماتریس داخلی و خارجی  IE

انتخاب استراتژی های برتر

استراژی ها بر حسب زیر سیستم ها

استراتژی زیر سیستم آموزش و توسعه منابع انسانی

استراتژی های زیرسیستم نظام جبران خدمات

استراتژی های زیر سیستم ارزشیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

استراتژی های زیر سیستم روابط کارکنان و تیم های کاری

منابع و ماخد فصل پنجم

 

فصل ششم : استراتژی های خروجی منابع انسانی در سازمان الف

مقدمه

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس ارزیابی داخلی

ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدها SWOT

استراتژی های  SO نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  ST نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  WO نقاط قوت ، فرصت ها

استراتژی های  WT نقاط قوت ، فرصت ها

ماتریس داخلی و خارجی  IE

انتخاب استراتژی های برتر

استراژی ها بر حسب زیر سیستم ها

استراتژی های زیر سیستم بازنشستگی

استراتژی های  زیر سیستم اخراج

استراتژی های زیر سیستم استعفا

استراتژی های زیر سیستم تعدیل نیرو

استراتژی های زیر سیستم انتقال

استراتژی های زیر سیستم از کار افتادگی

استراتژی های زیر سیستم فوت کارکنان

استراتژی های زیر سیستم مشاوره و مصاحبه خروجی

منابع و ماخذ فصل شش


قیمت : 21000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 20370 تومان


کلمات کلیدی


جزوه استراتژی های مدیریت منابع انسانی

استراتژی های مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری تحقیق

استراتژی منابع انسانی

پیش بینی منابع انسانی

روش شناسی تحقیق

استراتژی های ورودی منابع انسانی

استراتژی های خروجی منابع انسانی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21000 تومان

با 3 % تخفیف :20370 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 156
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 66
حجم 19/4 مگابایت
دسته جزوه