جزوه نقشه برداری و ساختمان (عملیات اندازه گیری ساختمان در محوطه)

جزوه نقشه برداری و ساختمان (عملیات اندازه گیری ساختمان در محوطه)

توضیح کوتاه

جزوه نقشه برداری و ساختمان (عملیات اندازه گیری ساختمان در محوطه) ، ک 0317 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


آماده شدن برای پیاده کردن نقشه

مطالعه پروژه در دست اجرا

کنترل ابعاد

بررسی شرایط منطقه

برنامه ریزی

پیمایش محوطه و انتخاب نقاط ایستگاه

پیاده کردن مقدماتی نقشه

روش های تعیین موقعیت مسطحاتی و یا پیاده کردن نقاط

ترتیب مراحل و روش ها در اتصال علامات

پیاده کردن به روش قطبی یا روش شعاعی

پیادهکردن به روش تقاطع

پیاده کردن به روش افست

ثابت کردن نقاط رفرانس

تعیین موقعیت نقاط رفرانس

ثابت کردن نقاط پنچ مارک ها

اولین مرحله پیاده کردن نقشه

پیاده کردن مسیر کانال ها

دومین مرحله پیاده کردن دقیق نقشه

پاده کردن ارتفاعات و شاقولی کردن در اجزاء ساختمان

پیاده کردن خط ترازها روی قالب بتن

اندازه گیری ارتفاعی در اجزاء ساختمان

ترازیابی و شاقولی کردن واحدهای پیش ساخته

شاقولی کردن در اجزاء ساختمان

تراز کردن ستون ها

کنترل عمودی بودن ستون ها

شاقولیکردن ستون با استفاده از خط کناری ستون

شاقولی کردن ستون با استفاده از خط وسط ستون

پیاده کردن خط تراز تیرهای سقف

انتقال مستقیم خطوط با استفاده از روش هم مرکز نمودن

انتقال مستثیم یک خط با تنظیم تدریجی

انتقال یک نقطه بروش تقاطع

انتقال با استفاده از یک شاقول چشمی

شاقولی کردن به طرف بالا

شاقولی کردن به طرف پایین

شاقولی کردن به روش خارج از مرکز

اندازه گیری با متر نورای

اندازه گیری مستقیم با متر نواری

خطاها و اشتباهات در اندازه گیری با متر نواری

فرمول های تصحیح خطاها در متر کشی

زوایا

روش معمولی در اندازه گیری یک زوایه افقی

روش مضاعف در اندازه گیری یک زاویه افقی

روش تکرار در اندازه گیری یک زوایه افقی

روش تجدید در اندازه گیری یک زاویه افقی

روش تجدید توام با مضاعف در اندازه گیری یک زاویه افقی

اندازه گیری یک زوایه قائم

خطاها در اندازه گیری

بررسی خطاهای مربوط به عدم مرکز

برزسی خطای مربوط به نشانه روی

بررسی خطای مربوط به بهم خوردن حباب تراز دوربین

بررسی خطای مربوط به عدم ثابت بودن دستگاه

خطای مربوط به قرائت دستگاه

روش تعیین کلیماسیون لمب قائم یا انحراف صفر لمب قائم


قیمت : 14000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه نقشه برداری و ساختمان

جزوه نقشه برداری

جزوه ساختمان

جزوه عملیات اندازه گیری ساختمان در محوطه

اندازه گیری نقشه ساختمان در محوطه

پیاده کردن نقشه

پیاده کردن مقدماتی نقشه

اندازه گیری با متر نورای

خطاها و اشتباهات در اندازه گیری با متر نواری

خطاها در اندازه گیری

تعیین کلیماسیون

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :14000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 84
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 85
حجم 19/2 مگابایت
دسته جزوه