جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)رشته بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)رشته بهداشت

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 90صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول :انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه

فصل دوم:مفهوم سلامت و بیماری

فصل سوم: علوم اجتماعی و پزشکی

فصل چهارم: ارتباطات برای آموزش بهداشت

فصل پنجم: برنامه ریزی و مدیریت بهداشت

فصل ششم:مراقبت های بهداشتی جامعه

فصل هفتم: بهداشت بین المللی

فصل هشتم:مقدمه بر اقتصاد بهداشت

فصل نهم:بهداشت و توسعه : موضوع های کلان

فصل دهم:اقتصاد و بازارهای مراقبت های بهداشتی

فصل یازدهم:تامین مالی خدمات بهداشتی


قسمتی از متن جزوه:


درس نامه طب پیش گیری و پزشکی اجتماعی
فصل اول:انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه
پزشکان اولیه به تخفیف رنج انسان کمک کرده اند/ دانش پزشکی تا حد زیادی از حدسیات، مشاهدات و تجربیات کـه ازدیگران آمده سرچشمه گرفته است/ تاریخ پزشکی از بررسی پیشرفت ها، اطلاعات اشتباه و برداشت هـای غلـط تشـکیل شده است/ انفجار دانش قرن 20 پزشکی را پیچیده تر و درمان را گران تر کرده است/ تعهد اخیر تمام کشورها زیر پـرچمVHO از بین بردن بی عدالتی/ پزشکی جزء الزامی توسعه اجتماعی اقتصادی/ در روزگار قدیم سلامت با دیدگاه کیهـانشناسی و پزشکی زیر سلطه باورهای جادویی/ دوباس پزشکی باستانی مادر علوم بـوده و نقشـی عمـده در شـکل گیـری فرهنگ های اولیه داشته/ پزشکی در همدردی طراحی شده و نخستین پزشک نخستین مدد و اولین پرستار نخستین زنبوده است/ باور انسان نخستین تئوری مافوق طبیعی بیماری/ پزشکی اولیه تاریخ معینـی نـدارد/ معالجـان شـفادهندگانسنتی ترکیبی از مذهب،جادو و تجربه
 پزشکی هندی: نظام پزشکی هندیSielda ,Ayurneda اولی درتمام هند و دومی در جنوب هند،
1- دانشی که به وسیله آن طول عمر افزایش می یابد، 5000سال قبل از میلاد/ خدای پزشکی هندوها در نتیجه برآشفته شدن اقیانوس ها در یک مسابقه طناب کشی زاده شده/ آتریا اولین پزشک اولین پزشک و معلـم هنـدی/ سوسـروتا پـدر
جراحی هند/ بیماری به عنوان اختلال در تعادل سه طبع/ بهداشت داری اهمیت بسیار/ دوران طلایی پزشکی هنـد بـین 800 قبل از میلاد و 60 بعد از میلاد/ سال های بعد از پزشکی به دلیل عدم حمایـت دولـت عقـب مانـد/ نظـام پزشـکی
unani- Tibb ریشه در یونان/ هوسیوپاتی توسط ساموئل هالمان آلمانی ابداع شد نظامی دارو محرک استادعای هند مبنی بر وجود بیش ترین تعداد پزشکان در آن کشور.
پزشکی چینی: ادعا دارد که اولین دانش سازمان یافته پزشکی جهان است و به 2700 سال پیش از میلاد/ بـر دو اصـلیانگ و یین استوار است/ یانگ اصل مذکر فعال و یین اصل منفی و مونث/ چینی ها اولین پیش گامان ایمنی سـازی/ در
نظر آن ها بهترین پزشک کسی است که نه تنها فرد بیمار را معالجه کند بلکه افرادبیمار نشده را هم/ پزشکان پا برهنه/

علم پزشکی مصری: مبدعان خط تصویری/ هند پزشکی با مذهب در آمیخته بود/ پزشکان هم شـأن راهبـان/ پزشـکیمصری در زمان تب به اوج خود رسید/ علم پزشکی مصر به دور از بدویت بود/ عقیده داشتند ضـربان سـخن قلـب اسـت)پاپیروس ادوین اسمیت قدیمی ترین رساله جراحی/ خدای سلامت هروس/ 2500 سال بر جهان باستان حکومـت کـرد وبعد با علم پزشکی یونان جایگزین شد
علم پزشکی نوین: دو شاخه شدن علم پزشکی به درمانی و بهداشتی (پیش گیری) در اواخر قرن 19/ نظریه میکروبـی بیماری ها جای خود را به چند عاملی بودن علت بیماری ها داد/ پیتنکوفر مونیخی: اولین بار مقولـه چنـد عـاملی بـودن
علت بیماری را مطرح کرد/
پزشکی درمانی:
پزشکی امروزی قدمتی 100 ساله دارد/ اولین هدف برطرف کردن بیماری فرد/ اواسط قرن 20 علم پزشکی allopathicانقلابی بزرگ روی داد یعنی درمان بیماری با استفاده از دارویی که بیماری را خنثی می کند/ تخصصی شدن بـالا رفـتناستانداردهای مراقبت پزشکی و اقزایش هزینه های پزشکی، کاهش عملکرد پزشکی عمومی
فصل دوم:مفهوم سلامت و بیماری
سلامت به علامت اجتماعی مربوط می شود/ هماهنگی: در صلح بودن با خود، اجتماع، خدایان و جهان/ علم پزشکی نوینبه دلیل کنار گذاشتن بررسی سلامت مورد انتقاد/ سلامت معموملاً تحت الشعاع دیگر نیازها قرار می گیرد/ مسأله سلامت
در همایش سازمان ملل در سان فرانسیسکو در سال 1945 یک نیاز ضروری معرفی شد/ اساس مراقبـت هـای بهداشـتی درک مفهوم بهداشت است.
1. مفهوم پزشکی (Biomedical concept): غیبت بیماری، ریشه در نظریه میکروبی دارد/ انسـان ماشـین نادیده گرفتن نقش های محیطی و فرهنگی و...
2. مفهوم بوم شناسی(Ecological): سازگاری انسان با محیط/ دو مسأله را بیان می کند. انسان ناقص و محیط ناقص/
3. مفهوم روان شناختی
4. مفهوم کلی نگری(holistic): تلفیق تمام مفاهیم
فرهنگ و بستر: شرایطی که بدن، ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصاً این که از هر گونه بیماری یا درد جسـمی رها باشد/ فرهنگ اکسفورد امنیت بدن و ذهن یعنی شرایطی که تحت آن عمل کردهای این دو قسمت به موقـع و مـؤثر باشند.
و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت (نسخه کامل)رشته بهداشت در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 15000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 14550 تومان


کلمات کلیدی


اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت

دانلود جزوه اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت کنکور

جزوه کنکور اصول و فلسفه بهداشت

دانلود اصول و فلسفه بهداشت دکتری

سوالات امتحان اصول و فلسفه بهداشت

بهداشت حرفه ای

بهداشت پرتوها

بهداشت مواد غذایی

بهداشت بین الملل

نظام بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه پیام نور

جزوه اصول و فلسفه بهداشت دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15000 تومان

با 3 % تخفیف :14550 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 90
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 72
حجم 942/8 کیلوبایت
دسته جزوه