جزوه شیمی سینتیک، اصول مهندسی پلیمریزاسیون رشته پلیمر

جزوه شیمی سینتیک، اصول مهندسی پلیمریزاسیون رشته پلیمر

توضیح کوتاه

جزوه آموزشی شیمی سینتیک- اصول مهندسی پلیمریزاسیون جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مهندسی پلیمر ارائه شده است ، در قالب pdf و در 129 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:  « مفاهیم پایه در شیمی پلیمر »
فصل دوم: « پلیمریزاسیون رشد مرحله ای »

پلیمریزاسیون رشد مرحله ای 
 تکنیکهای انجام پلیمریزاسیون مرحله ای
مزایای روش پلیمریزاسیون بین سطحی
فصل سوم: « پلیمریزاسیون زنجیرهای »
شروع(Initiation)
رشد(Propagation) 
انتقال(Transfer)
پایان
روشهای شروع پلیمریزاسیون رادیکالی...
اثر قفس( Cage effect)
 شروع رادیوشیمیای (تشعشعی) 
نکاتی در خصوص اثر ژل
فرضیه حالت پایدار : (steady state assumption)
فصل چهارم  :« کوپلیمریزاسیون »
نقطه ی آزئوتروپ
فصل پنجم: « پلیمریزاسیون یونی و نظم فضایی »
پلیمریزاسیون آنیونی
مرحله ی اختتام و انتقال 
سینتیک پلیمریزاسیون آنیونی
نظم فضایی در پلیمریزاسیون آنیونی 
کاتالیزورهای زیگلرناتا


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:« مفاهیم پایه در شیمی پلیمر » 
 
پس از گذشت سالها از قرن بیستم، در مورد مفهوم اساسی پلیمرها درک روشنی وجود نداشت، بگونه ای که بیشتر آنها به عنوان کلوئیدها یا مولکول های به هم پیوسته شناخته می شدند. از طرفی تلاش برای تعیین وزن مولکولی این دسته ازمواد با استفاده از حلال در حلالهای مناسب به وسیله ی روشهای اندازه گیـری تنـزل نقطـه ی انجمـاد (cryoscopy)دارای تبعات گیج کننده، تکرارناپذیر، نامطمئن بود، به گونه ای که برای نشاسته، لاسـتیک مصـنوعی و مشـتقات سـلولزی گاهی اوقات اعدادی تا 5 4 /ooo - o/ ) ooo) و یا حتی بیشتر برای وزن مولکولی به دست میآمد که این گونه مقادیر زیاد،به مفهوم وجود مولکولی بزرگتر بود اما این موضوع به دلیل عدم وجود اطلاعاتی در مورد ساختار این گونه مولکـولهـای بزرگ قابل قبول نبود. 
بعد از اینکه مفهوم ماکرومولکول توسط اشتودینگر در سال 1920 مطرح شد، بـه صـورت گسـتردهای مـورد قبـول قـرارگرفت. او فرمول های ساختاری با زنجیرهای طولانی را برای پلیاستایرن، لاستیک طبیعی و غیره پیشبینی کرد بگونـه ایکه زنجیره های طولانی متشکل از واحدهای سادهی شیمیایی که با پیوند کووالانسی به هم متصل شدهاند به عنوان واحدساختاری اصلی مولکول پلیمر، شناسایی شد.
صفحات ماکرومولکولی گرافیت 
د) پلیمرهای سه بعدی  
این پلیمرها را میتوان با ساختار شبکهی فضایی مانند الماس نمایش داد.  
پلیمرهای با اتصالات عرضی به دلیل بزرگی مولکـولهـای آن، غیرقابـل حـل و ذوبانـد و بـه گونـه ای غیرمعمـول وزن مولکولی زیاد و نامحدود دارند. قابل ذکر است که این دسته از پلیمرها رفتار متفاوتی از تورم در حلال را نشـان مـیدهـد که از این دسته میتوان به رزینهای فنل فرمالدئید، رزینهای اپوکسی، لاستیک ولکانیزه شده و ... اشاره کرد. 
مثال4: گرافیت جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟  
1) پلیمرهای به شدت خطی 2) پلیمرهای صفحهای 3) پلیمرهای خطی 4) پلیمرهای شبکهای.  
þ پاسخ: گزینه «2»  
  
مثال5: سلولز جزء کدام دسته از پلیمرها میباشد؟  
1) پلیمرهای خطی یکبعدی 2) پلیمرهای نردبانی 3) پلیمرهای صفحهای 4) پلیمرهای شبکهای  
þ پاسخ: گزینه «1»
 
و...


قیمت : 18000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 17460 تومان


کلمات کلیدی


جزوه شیمی سینتیک

جزوه شیمی سینتیک پلیمریزاسیون

جزوه اصول مهندسی پلیمریزاسیون

کتاب اصول مهندسی پلیمریزاسیون

دانلود کتاب اصول مهندسی پلیمریزاسیون

دانلود جزوه اصول مهندسی پلیمریزاسیون

دانلود جزوه شیمی سینتیک

جزوه شیمی سینتیک دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه شیمی سینتیک دانشگاه پیام نور

جزوه شیمی سینتیک دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18000 تومان

با 3 % تخفیف :17460 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 129
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 122
حجم 1/8 مگابایت
دسته جزوه