مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی پلیمر

 مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی پلیمر

توضیح کوتاه

تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر صنایع برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوری ها ، در قالب pdf و در 57 صفحه.

توضیح کامل

این مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است ، در قالب pdf و در 57 صفحه.

مجموعه تست آمار و احتمال :

آنالیز ترکیبی :
1- به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سهرقمی زوج میتوان نوشت؟
45 (4               52 (3                    60 (2               48 (1


2 -به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟
3!´3! (4                 6! (                      3 4!´2! (2                      3!´2! (1


3- چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟
60 (4                   120 (3                     32 (2                           52 (1

4 -در بسط 4 (x7+2y -5z) مجموع ضرائب کدام است؟
16 (4                         256 (3                       64 (2                      32 (1


5- یک گروه 18 نفری را در نظر بگیرید. اگر هر فرد بخواهد با افراد دیگر دست بدهد به چند طریق دستدادن امکانپذیر است؟
153 (4                               20! (3                          100 (2                            18


6- از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مرد و 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر استاگر 2 نفر از زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟
80 (4              o (3                    6!´4! (2                6!-2! (1
7 -10 نفر وزنه بردار در یکمسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینی و یکنفر کانادایی است.
چنانچه چین یکنفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهmبردار در سه نفر آخر داشته باشد نتایج ممکن به چند صورت خواهد بود؟

1680 (4                     9 (3                    56 (2                     270 (1

پاسخنامه تشریحی

و...


قیمت : 15000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 14550 تومان


کلمات کلیدی


آمار و احتمال مهندسی آمار و احتمال مهندسی pdf

آمار و احتمال مهندسی پیام نور

تستهای آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی کنکور

جزوه آمار و احتمال مهندسی کنکور دکتری

آمار و احتمال

آمار و احتمال مهندسی پلیمر

آمار و احتمال پلیمر

تست آزمون آمار و احتمال

تست آزمون آمار و احتمال مهندسی پلیمر

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15000 تومان

با 3 % تخفیف :14550 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 57
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 52
حجم 1/5 مگابایت
دسته جزوه