جزوه کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 193 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن
پاسخنامه آزمون مقدمه
آزمون فصل اول 
پاسخنامه آزمون فصل اول
فصل دوم کتابخانه های قرون باستان
آزمون فصل دوم
پاسخنامه آزمون فصل دوم
فصل سوم: کتابخانه های قرون وسطی
آزمون فصل سوم 
پاسخنامه آزمون فصل سوم 
فصل چهارم: کتابهای قرون جدید
آزمون فصل چهارم
پاسخنامه آزمون فصل چهارم 
فصل پنجم: کتابخانه های دوران معاصر
آزمون فصل پنجم 
پاسخنامه آزمون فصل پنجم
فصل ششم: سیر تحول کتابخانه های ایران
آزمون فصل ششم 
پاسخنامه آزمون فصل ششم
فصل هفتم: انواع کتابخانه ها و اهداف آن
آزمون فصل هفتم
پاسخنامه آزمون فصل هفتم
فصل هشتم: خدمات فنی کتابداری
آزمون فصل هشتم
پاسخنامه آزمون فصل هفتم
فصل نهم: خدمات عمومی کتابداری
آزمون فصل نهم 
 کدامیک از بخشهای کتابخانه است که در تماس مستقیم با مراجعه کنندگان می باشد؟
پاسخنامه آزمون فصل نهم
فصل دهم: کتابخانه، نهادی اجتماعی
آزمون فصل دهم 
پاسخنامه آزمون فصل دهم 
فصل یازدهم: کتابداری در دوران معاصر
آزمون فصل یازدهم 
پاسخنامه آزمون فصل یازدهم 
فصل دوازدهم: آشنایی با سازمانها و نهادهای حرفه ای و تخصصی کتابداری
منابع کتابداری ایران
آزمون فصل دوازدهم 
پاسخنامه آزمون فصل دوازدهم
مجموعه تست
پاسخنامه

قسمتی از متن جزوه:


مقدمه  
کتابخانه و کتابداری تاریخی به بلندای تاریخ تمدن بشری دارد. بدین معنا که انسان پس از اختراع خط توانسـت آنچـه را که قبلاً به صورت شفاهی و به وسیله حافظه محدود خود سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کرد را به صورت نوشته شده و مکتوب به نسل های بعدی منتقل کند. از این زمان به بعد انسان با استفاده از انواع وسایلی که می توانست دانش خود را ثبت و ضبط کند مانند الواح گلی، فلزی ،سنگی و پاپیروس و در آخر کاغذ، دانش خود را به نسل های بعـد منتقل کرد. و سپس برای حفاظت و نگهداری از این منابع اطلاعاتی مکانها و مراکزی تاسیس شـد. بـدین ترتیـب اولـین کتابخانه ها به وجود آمد.  
پس از شکل گیری کتابخانه ها افرادی برای سازماندهی و مدیریت این مجموعه ها استخدام شدند.  
این افراد را ابتدا نگهبان یا حافظ کتاب می نامیدند وبه مرور زمان کتابدار نامیده شدند و وظیفه جمع آوری، محافظـت و سازماندهی منابع کتابخانه را به عهده گرفتند.حدود صد سال پیش بـا تاسـیس رشـته کتابـداری در دانشـگاهها و مراکـز آموزش عالی غرب، این حرفه از تشکیلات و سازمان خـاص برخـوردار شـد و بـدین ترتیـب کتابـداری بـه عنـوان رشـته دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت.  
1)وظایف و کارکردهای کتابخانه  
به طور کلی هر کتابخانه پنج وظیفه اصلی دارد  
1-جمع آوری منابع یا مجموعه سازی  
2-حفاظت و نگهداری از منابع  
3-سازمان دهی منابع   
4-اشاعه اطلاعات (یعنی در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در منابع) 
5-مدیریت کتابخانه  
2)ساختار و تشکیلات کتابخانه  
به طور کلی کتابخانه ها از نظر ساختار وتشکیلات خود به دو بخش عمده تقسیم می شوند  
1- بخش خدمات فنی کتابخانه  
2- بخش خدمات عمومی کتابخانه  
 

آزمون تست مقدمه
1- کدامیک از موارد زیر وظایف و کارکردهای کتابخانه می باشد؟  
1)جمع آوری منابع یا مجموعه سازی           2)اشاعه اطلاعات  
3)حفاظت ونگهداری منابع                         4)هرسه مورد  


2-عملیاتی که در آن مجموعه ها به صورتی تنظیم و مرتب می شود که بتوان با سرعت و دقت کافی بـه هـر یک از منابع اطلاعاتی موجود در مجموعه دسترسی یافت چه نام دارد؟  
1)مجموعه سازی                    2) حفاظت و نگهداری منابع  
3)اشاعه اطلاعات                   4)سازماندهی منابع   


3-.............عبارت است از تهیه شناسنامه ای برای هر یک از منابع کتابخانه به ویژه کتابها که بتوان از طریـق آن براحتی به یک کتاب یا منبع خاص در کتابخانه دسترسی یافت؟  
1)فهرست نویسی                   2)حفاظت ونگهداری  
3)مجموعه سازی                   4)اشاعه اطلاعات  


4-در فهرست نویسی توصیفی کدامیک از موارد زیر در برگه یا شناسنامه کتاب ارائه نمی شود؟  
1)عنوان             2)مترجم              3)محتوی کتاب             4) مولف

 
5-در فهرست نویسی تحلیلی کتاب را از چه نظری مورد بررسی قرار می دهند؟  
1)ویژگی های ظاهری 2)محتوا و موضوع  
3)تعداد صفحات 4)ناشر  


6-مرحله ای که در آن عناصر فیزیکی و موضوعی ارائه شده در بخش های توصـیفی و تحلیلـی بـه کـدهای 
عددی یا حرفی عددی تبدیل می شود چه نام دارد؟  
1)نمایه سازی 2)چکیده نویسی  
3)رده بندی 4)مجموعه سازی  
 
پاسخنامه آزمون مقدمه  
1- گزینه ی«4»  
2- گزینه ی«4»  
3- گزینه ی«3»  
4- گزینه ی«2»  
5- گزینه ی«3»  
6- گزینه ی«1» 

 


قیمت : 28000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 27160 تومان


کلمات کلیدی


جزوه کتابخانه و کتابداری

جزوه کتابداری

جزوه کتابخانه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابخانه های عمومی

کتابخانه دیجیتال

کتابخانه های دانشگاهی

دانلود جزوه کتابخانه و کتابداری

جزوه کتابخانه و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه کتابخانه و کتابداری دانشگاه پیام نور

جزوه کتابخانه و کتابداری دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28000 تومان

با 3 % تخفیف :27160 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 193
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 95
حجم 2/9 مگابایت
دسته جزوه