جزوه مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 106 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: کلیات مجموعه سازی و انتخاب
آزمون فصل اول
پاسخنامه فصل اول
فصل دوم: ویژگی های منابع اطلاعاتی و مجموعه سازی
آزمون فصل دوم
پاسخنامه آزمون فصل دوم
فصل سوم: جامعه کتابخانه
پاسخنامه آزمون فصل سوم 
فصل چهارم: انتخاب
کمیتۀ انتخاب منابع اطلاعاتی
آزمون فصل چهارم 
پاسخنامه آزمون فصل چهارم
فصل پنجم: اصول و اهداف کلی انتخاب
آزمون فصل پنجم
پاسخنامه آزمون فصل پنجم
فصل ششم: شناسایی و انتخاب منابع اطلاعاتی
آزمون فصل ششم
پاسخنامه آزمون فصل ششم
فصل هفتم: سنجش نیازهای اطلاعاتی
آزمون فصل هفتم
پاسخنامه آزمون فصل هفتم
فصل هشتم: ارزیابی منابع اطلاعاتی و معیارهای آن 
فصل نهم: ارزشیابی مجموعه و وجین
ارزیابی مجدد براساس معیارهای انتخاب

مجموعه تست
پاسخنامه مجموعه تست


قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: کلیات مجموعه سازی و انتخاب:  
کلیه فعالیتهایی را که در کتابخانه انجام می شود را در سه گروه عمده می توان طبقه بندی کرد:  
1-مجموعه سازی                2-سازماندهی                 3-اشاعه اطلاعات  
اولین فعالیتی که درکتابداری انجام می شود مجموعه سازی است.دو مورد دیگر نیز تحت تاثیر مجموعه سازی قراردارد.  
سازماندهی اطلاعات از وقتی شروع می شود که منابع تهیه می گردد و همچنین اشـاعه اطلاعـات نیـز براسـاس منـابع و اطلاعاتی که در کتابخانه وجود دارد و یا امکان دسترسی به آن هست انجام می شود.  
مجموعه سازی:  
عمل یا فرآیند انتخاب، تهیه، خرید یا سایر روشهای دسترس پذیرساختن محتـوای منـابع اطلاعـاتی مـورد نیـاز جامعـه کتابخانه می باشد. مجموعه سازی شامل فعالیتهای مختلفی می باشد که با شناسایی جامعه کتـاب و نیازهـای اطلاعـاتی آنها شروع می شود و برای تهیه این منابع از روشهایی مانند سفارش، اهدا، مبادله و غیره استفاده می شـود و بـا ارزیـابی مجموعه و وجین پایان می یابد.  
مجموعه سازی برای افراد خاصی انجام می شـود کـه کتابخانـه وظیفــۀ ارائـه خـدمات بـه آنهـا را دارد و ممکـن اسـت 
درهرکتابخانه متفاوت باشند به این افراد جامعه کتابخانه می گویند.  
- کمبود مالی  که یکی از محدودیهای مجموعه سازی می باشد. با ایجاد پدیدة انفجار اطلاعات اگـر قرارباشـد کـه افـزایش مجموعـه بـا افزایش و رشد انتشارات هم قدم باشد باید بودجه مالی هم به همان اندازه افزایش پیداکند که معمولاَ چنین چیزی امکان ندارد.  
-کمبود نیروی انسانی و فضا:  
افزایش یافتن مجموعه، نیاز به فضای کافی و نیروی متخصص برای انجام مراحل مربوط به مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعۀ اطلاعات دارد که نیاز به بودجۀ مالی بیشتری دارد و معمولاً چنین چیری امکان نمی یابد.  
آزمون فصل اول  
1-اولین فعالیتی که در کتابخانه انجام می شود و نخستین رکن کتابداری کدام است؟  
1)مجموعه سازی                              2)سازماندهی  
3)آماده سازی                                  4)فهرست نویسی

 
2- منابع کتابخانه از چه طریقی تهیه می شود؟  
1)خرید وسفارش                         2)اهداء  
3)مبادله                                     4)هرسه مورد    


3- افراد خاصی که کتابخانه وظیفۀ ارائۀ خدمات به آنها را دارد چه نام دارند؟  
1)دانشجویان                             2)جامعۀ کتابخانه  
3) دانش آموزان                         4)متخصصان 


4-امروزه در مجموعه سازی سیاست........... به سیاست ................ تغییریافته است. 
1)نگهداری، دسترسی                            2)دسترسی،نگهداری  
3)خرید،اهداء                                      4)امانت بین کتابخانه ای، نگهداری  


5-آلودگی اطلاعات و یا اضافه بار اطلاعاتی به چه معناست؟  
1)بیشتر اطلاعات در اینترنت بی ارزش هستند.  
2)کلیۀ اطلاعات اینترنتی با ارزش اند  
3) درکنار اطلاعات با ارزش بسیاری از اطلاعات که ارزش محتوایی زیادی ندارد منتشر می شود.  
4)باعث ایجاد آلودگی صوتی می شود  
پاسخنامه فصل اول  
1-گزینه ی«1»  
2-گزینه ی«4»  
3-گزینه ی«2»  
4-گزینه ی«1»  
5-گزینه ی«3»
و...


قیمت : 23000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 22310 تومان


کلمات کلیدی


مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه مدیریت منابع علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت منابع رشته کتابداری

جزوه مدیریت منابع رشته کتابداری

دانلود جزوه مدیریت منابع رشته کتابداری

جزوه مدیریت منابع کتابداری

جزوه مدیریت منابع کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه مدیریت منابع کتابداری دانشگاه پیام نور

جزوه مدیریت منابع کتابداری دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

با 3 % تخفیف :22310 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 106
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 93
حجم 986/9 کیلوبایت
دسته جزوه